JEGYZETEK

[1] James Joll: The Anarchists. London, 1964. 233. o.; továbbá: Sol Ferrer: La vie et l'oeuvre de Francisco Ferrer. Párizs, 1962.

[2] The Truth Seeker. 1915. október 16.

[3] Emma Goldman: Anarchism and other Essays. New York, 1911. 148. o.

[4] J. Martel: Ferrer's Experimental School as a Symbol of Modern Progressive Educational Movement. PhD. disszertáció. New York University, 1933. 51. o.

[5] Jean Grave: Enseignement bourgeois et enseignement libertate. Párizs, 1900.

[6] Goldman: Anarchism and other Essays. 149. o.

[7] Liberty, 1894. október 6.

[8] Caleb Keenan: A Libertarian Schooll. Freedom (London), 1897. szeptember.

[9] Les Temps Nouveaux. 1897. szeptember 11-17., idézi Stephen Leberstein: Revolutionary Education: French Libertarian Theory and Experiments, 1895-1915. PhD. disszertáció. University of Wisconsin, 1972. 165. o.

[10] Yvonne Turin: L'Education et l'école en Espagne de 1874 á 1902. Párizs, 1959. 317. o., idézi Joll: The Anarchists. 234. o.

[11] Joan Connelly Ullmann: The Tiagic Week: A Study of Anticlericalism in Span, 1875-1912. Cambridge, Mass., 1968. 34. o.

[12] Uo. 95. o.; l. még: Rudolf Rocker: Precursors of Ferrer in Spain. In: Modern School of Stelton: Twenty-Fifth Anniversary, 1915-1940. Stelton, N. J. 5-6. o.; továbbá Clara E. Lida: Educación anarquista en la Espana del ochocientos. Revista de Occidente. XCVII (1917), 33-47. o.

[13] G. P Maximoff (szerk.): The Political Philosophy of Bakunin. New York, 1953. 333. o.

[14] Francisco Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School, London, 1913. 64. o.; Emma Goldman: Living my Life. New York, 1913. 458. o.

[15] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 44. o.

[16] William Godwin: Enquiry Concerning Political Justice. In: Krimermann, L. - Perry, L. (eds.): Patterns of Anarchy. Garden City, N. Y. 1966. 434-435. o.

[17] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 52., 56. o. L. még Joel Spring: A Primer of Libertarian Education. New York, 1975. 22-23. o.

[18] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 49-51. o.

[19] A nevelésnek, ahogy Bakunyin írta, "nincs más célja, mint a szabadság". Maximoff (szerk.) The Political Philosophy of Bakunin. 332-333. o.

[20] James L. Axtell (szerk.) The Educational Writings of John Locke. Cambridge, 1968. 64-65. o.

[21] Krimerman - Perry (szerk.): Patterns of Anarchy. 431. o.

[22] George Woodcock: Anarchism. Cleveland, 1962. 90. o.

[23] Friedrich Froebel: The Education of Man. New York, 1887. 13. o.; Érdekes megjegyezni, hogy Proudhon, a francia anarchista hazatért brüsszeli száműzetéséből, hogy gyermekét froebeli elvek szerint működő óvodába járassa.

[24] David Zeldin: The Educational Ideas of Charles Fourier (1772-1837). London, 1969. 38. o.

[25] Max Stirner: The False Principle of Our Education. Colorado Springs, Colo. 1967. 23. o.

[26] Peter Kropotkin: Fields, Factories, and Workshops. London, 1913. 382. o.

[27] Ernest J. Simmons: Leo Tolstoy. Boston, 1946. 195. o.; Tolstoy on Education. Chicago, 1967. 16-31. o.; Henri Troyat: Tolstoy. New York, 1969. 274. o.

[28] Stirner: The False Principle of Our Education. 11. o.

[29] David Fleisher: William Godwin: A Study in Liberalism. London, 1951. 274. o.

[30] Idézi George B. Lockwood: The New Harmony Movement, 1818-1838. New York, 1905. 225. o.

[31] Toistoy on Education. 231-327. o.

[32] Stirner: The False Principle of Our Education. 7. o.

[33] Krimerman - Perry (szerk.): Patterns of Anarchy. 425. o.; Fleisher: William Godwin. 16. o.

[34] Patterns of Anarchy. 412. o.

[35] Simmons: Leo Tolstoy. 209. o.

[36] Sam Dolgoff (szerk.): Bakunin on Anarchy. New York, 1972. 373-374. o.

[37] Lockwood: The New Harmony Movement. 225. o.; Froebel: The Education of Man. 14. o.

[38] Arthur E. Bestor: Blackwoods Utopias. Philadelphia, 1970. 136. o.; Kropotkin: Fields, Factories, and Workshops. 382. o.

[39] Stewart Edwards (szerk.): Selected Writings of Pierre-Joseph Proudhon. Garden City, N. Y., 1969. 80-87. o.

[40] Karl Marx: Capital. Moszkva, 1957. 483. o.; M. Bakunyin: Oeuvres. 6. köt., Párizs, 1895-1913. 5. köt., 131-136. o.

[41] Dolgoff (szerk.): Bakunin on Anarchy. 373. o.

[42] Stewart Edwards: The Paris Commune 1871. London, 1971. 275. o.

[43] Les Temps Nouveaux. 1898. április 16-22.

[44] L'École Renovée. 1908. április 15.; Mother Earth. 1908. augusztus.

[45] M. Bakunyin: God and State. New York, 1970. 32. o.

[46] L. H. Berens: The Digger Movement in the Days of the Commonwealth. London, 1906. 275. o.; Charles Fourier: Design for Utopia. New York, 1971. 73. o.

[47] Bakunyin: Oeuvres. 5. köt. 144-145. o.

[48] Rudolf Rocker: The London Years. London, 1956. 198. o.; Freedom. San Francisco, 1910, november.

[49] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 87. o.; William Archer: The Life, Trial, and Death of Francisco Ferrer. London, 1911. 60. o.; L. még: Martel: Ferrer's Experimental School, 102-162. o.

[50] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 43-44. o.

[51] Uo. 50-51. o.; The Agitator. 1911. október 15.

[52] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 55. o.; Leonard D. Abbott (szerk.): Francisco Femer: His Life, Work and Martyrdom. New York, 1910. 78. o.

[53] Ferrer: The Origin and Ideals of tha Modern School. 53. o.

[54] Uo. 71-72. o.

[55] Dolgoff (szerk.): Bakunin on Anarchy. 334. o.

[56] Leberstein: Revolutionary Education. 129. o.

[57] Modern School of Stelton. 4. o.; Carolyn F Boyd: The Anarchists and Education in Spain, 1868-1909. In: The Journal of Modern History. 1976. december. 171-172. o.

[58] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 52. o.

[59] Boletín. 1901. október 30.; L. még In: Domenico Tarizzo (szerk.): L'Anarchia. Milano, 1976. 229. o.

[60] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 52. o.

[61] L. Boyd: The anarchists and Education in Spain. 147. o.

[62] Dolgoff (szerk.): Bakunin on Anarchy. 94-95. o.

[63] Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School. 65. o.

[64] Goldman: Anarchism and Other Essays. 155. o.

[65] Raymond Carr: Spain: 1808-1939. Oxford, 1966. 442. o.; Joseph McCabe bevezetése Ferrer: The Origin and Ideals of the Modern School című művéhez; E. A. Vizetelly: The Anarchists. London, 1911. 274. o.

[66] William C. Owen cikke In: Why? (Tacoma) 1913. március.

[67] Goldman: Anarchism and Other Essays. 160. o.

[68] L. Boyd: The Anarchists and Education in Spain. 158. o.

[69] Goldman: Living My Life. 458. o.; Turin: L'Éducation et l'école en Espagne. 320. o.; Carr: Spain. 468. o.

[70] Jean Maitron: Le Mouvement anarchiste en France. 2 köt., Párizs, 1975. 1. köt. 411-413. o.; J. Romero Maura: Terrorism in Barcelona and Its Impact in Spanish Politics, 1904-1909. In: Past and Piesent. No. 41. 1968. december; l. még: Facts About the Ferrer Case. In: Freedom (London), 1907. június; Charles Malato: Mateo Morral. Mother Earth. 1907. október.

[71] L. Boyd: The Anarchists and Education in Span. 155. o. In: El Corazón de Jesús if Bilbao.

[72] Goldman: Living My Life. 458. o.

[73] Maura: Terrorism in Barcelona. 142. o.

[74] Kivégzése napján 1909-ben Ferrer arra készült, hogy illusztrálja Reclus: Man and the Earth és Kropotkin: Great French Revolution című könyvek spanyol kiadását, amelyeket végül nem adtak ki.

[75] L'Ecole Renovée. 1909. április 15. Angol fordítása megjelent Emma Goldmannál, In: Mother Earth. 1910, július.

[76] Freedom (London), 1908. augusztus.

[77] Emma Goldman: La Ruche (The Beehive). In: Mother Earth. 1907. november.

[78] A legteljesebb angolul publikált tanulmány Ullmann: The Tragic Week. L. még J. Romero Maura: La rosa del fuego - republicanos y anarquistas. Barcelona, 1975.

[79] L. Gerald Brenan: The Spanish Labyrinth. Cambridge, 1943. 35. o.

[80] Ferrer Alfred Naquet-hez 1909. október 4. In: Mother Earth. 1909. november.

[81] Voltairine de Cleyre: Selected Works. New York, 1914. 298. o.

[82] Goldman: Anarchism and Other Essays. 165. o.

[83] Abbott (szerk.): Francisco Ferrer. 55. o.; The Agitator. 1911. október 15.

[84] Ferrer: La vie et l'oeuvre de Francisco Ferrer. 195. o.; L. még T. P. Park: The European Reaction to the Execution of Francisco Ferrer. PhD. disszertáció. University of Virginia, 1970; Luis Simarro y Lacabra: El proceso Ferrer y la opinión europea. Madrid, 1910.

[85] Leonard D. Abbott: Monuments to Francisco Ferrer. in: The Modern School. 1912. február; The Road to Freedom. 1926. november 1.