JEGYZETEK

[1] A cikk 1938-ban íródott, a moszkvai perek idején.

[2] A kommunista párt politikai csoportjai, amelyek az állami intézmények nagy részében működtek.

[3] Hivatalosan a spekuláció megfékezésére létrehozott rendőri egységek, amelyeket ténylegesen arra használtak, hogy elkobozzanak mindent, ami az éhező népesség - a munkásokat is beleértve - saját fogyasztására vidékről szerzett be.

[4] Új gazdaságpolitika.

[5] Ida Mett átfogó művet készített Kronstadtról, amely tartalmazza a történelmi napok legfontosabb dokumentumait is. Véleményem szerint műve aktuális hozzájárulás a most kibontakozó vitához.