{1-662.} A MAI KÜLFÖLD SZEMLÉLETE A MAGYARSÁGRÓL

1. Keyserling, Hermann (1880–1946) – német filozófus. Eszméi, amelyeknek középpontjában a lelki megújulás problémaköre állt, az első világháború után Európa-szerte népszerűek voltak. Legismertebb munkája a Das Reisetagebuch eines Philosophen (Egy filozófus útinaplója), amelynek anyagát egy világ körüli utazás során gyűjtötte, 1918-ban jelent meg, és később számtalanszor kiadták.

2. Szent Korona – a magyar királyi korona neve a 13. század óta. A királyi hatalom jelvénye és szimbóluma. A feudális rendi ideológiában az államhatalom és az ország jelképévé vált. Az ellenforradalmi rendszer idején a Szent Koronához fűződő hagyományt felújították, összekapcsolták a revíziós politikával, s a magyar szupremácia, a „Szent István-i birodalom” visszaállításának történeti igazolására használták fel.