{2-335.} A KOALÍCIÓ VÁLASZÚTON


FEJEZETEK

{2-337.} A magyar koalíciós kormányzás komolyan elakadt. Különösen három kérdésben mutatkozik meg ez nagyon élesen: a közigazgatás megújítása körüli ellentétekben, a gazdaságpolitika, különösen a tőke kérdésében folytatandó politika bizonytalanságaiban és végül a közoktatásügy körüli zavarban. A végtelenségig húzódó s már csaknem komolyan sem vett kibontakozási tárgyalások1 mögött és felett egyszerre felvetődött a végső kérdés: maradjon-e a koalíció vagy szakadjon, s ha szakad, mi következzék utána, parlamenti többségi kormányzás-e, parlamenti kisebbségi kormányzás-e vagy pedig a jelenlegi nemzetgyűlés mellőzésével berendezkedő kisebbségi kormányzás. Mindezzel kapcsolatban a koalíció összes pártjai szembekerültek helyzetük végső alternatíváival. A kérdések teljes tisztázását ezúttal is el lehet odázni, azonban azok az eshetőségek és azok a veszedelmek, melyeket a szakítás lehetősége felvetett, élesen megvilágítják a demokratikus magyar kormányzás feltételeit és kilátásait.