MILLNER TIVADAR
(1899-1988)


Millner Tivadar 1899. március 7-én született Pécsen. Már középiskolás éveiben érdeklődött a kémia iránt: pécsi otthonukban egész kis laboratóriumot rendezett be. A jeles érettségi után a budapesti József Műegyetem vegyészmérnöki karára iratkozott be (1918), ahol kitűnő tanároknál, többek között Sigmond Eleknél, Tangl Károlynál, Zemplén Gézánál tanult. Kedvenc tárgya a kémiai technológia volt, melynek professzora, Pfeifer Ignác - miután átvette a Tungsram kutatólaboratóriumának vezetését - meghívta intézetébe. Millner csak rövid időre vált meg munkahelyétől: 1925-26-ban a József Műegyetem elektrokémiai tanszékén Szarvasy Imre professzor tanársegédje volt. 1928-ban kitüntetéssel doktorált.

A tanszéken kezdte el kutatómunkáját, szakmai tevékenysége azonban a Tungsram laboratóriumában bontakozott ki, ahol legfőbb törekvése az izzólámpák és elsősorban a bennük használt volfrámhuzalok javítása lett. E téren érte el legnagyobb eredményeit.

1954-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1961-ben rendes taggá választotta. 1954-ben Kossuth-díjjal, 1970-ben Állami díjjal tüntették ki. 1981-ben elnyerte a Nemzetközi Porkohászati Unió Plansee-plakettjét.

Budapesten hunyt el, 1988. október 27-én.

Millner Tivadar a volfrámhuzal magas hőmérsékletű tulajdonságainak javításában hasznosította gazdag elméleti tudását. Bebizonyította például, hogy a volfrám-trioxid redukálási folyamatának is meghatározó szerepe van az izzószál tulajdonságainak kialakításában. Kutatásai közül kiemelkedik az alaktartó volfrámszál kifejlesztése. Tury Pállal közösen kimunkált szabadalma alapján gyártják ma is a világon - kisebb-nagyobb eltéréssel - a volfrám izzószálakat.

Ötven évvel ezelőtti előadásai, amelyek a Mérnöki Továbbképző Intézetben hangzottak el az üvegek molekulaszerkezete és kémiai tulajdonságai közötti összefüggésekről, mai szemmel is korszerűek. Millner Tivadar számos szabadalom, dolgozat szerzője. Tudását könyvekben is összegezte (A diszlokációk és a fémek technológiai tulajdonságai [Budapest, 1954], Fémfizikai ismeretek [Budapest, 1964], A magyar izzólámpa szolgálatában (1899-1969) [Budapest, 1969]).

Móra László


Vissza a tartalomjegyzékhez