{550.} JEGYZETEK

1 Magyar Hírlap, 1934. április 22. In: Thália Társaság, 1988 395.

2 A „Thália” Művészi Társaság alapszabályai [első változat]. Budapest, 1904. január 24. In: Thália Társaság, 1988 64.

3 Wildner Ödön, A Thália-esték megnyitása. (Huszadik Század, 1904). In: Thália Társaság, 1988 348.

4 Benedek Marcell, A Thália Társaság. (Magyar Művészeti Almanach, 1907). In: Thália Társaság, 1988 365.

5 Szerda, 1906. november 7. In: A Thália Társaság, 1988 357–358.

6 A Thália Társaság kérvénye Budapest Székesfőváros Tanácsához a Várszínház átengedése ügyében. Budapest, 1906. szeptember 4. In: A Thália Társaság, 1988 118.

7 Népszava, 1906. január 16. In: Thália Társaság, 1988 354.

8 Bánóczi László levele Lukács Györgynek. Budapest, 1909. aug. 24. In: A Thália Társaság, 1988 185.

9 Kornfeld Móric levele Bánóczi Lászlónak, 1907. január 31. In: A Thália Társaság. i. m. 127.

10 Népszava, 1908. október 18. In: Thália Társaság, 1988 373.