{732.} JEGYZETEK

1 Színház és Élet, 1904. 361.

2 [Hevesi Sándor] Hoffmann Sándor, Színházi krónika. (Zsolt vezér ifjúsága). Magyar Szemle, 1896. 239.

3 [Hevesi Sándor] Hoffmann Sándor, Színházi krónika. (Malonyai Dezső: Tudós professzor Hatvani). Magyar Szemle, 1900. 95.

4 Hevesi Sándor, A dráma és a színpad. (Jelenkor, 1896). In: Hevesi, 1965. 304.

5 Hevesi Sándor, Modern rendezési eszközök. (Színház és Élet, 1906). In: Hevesi, 1965 309–310.

6 Hevesi Sándor, i. m. 310.

7 Hevesi Sándor, A festő a színpadon. (Magyar Szemle, 1906). In: Hevesi, 1965 316.

8 [Márkus László] m, [A hőstenor]. (A Hét, 1905). In: A Thália Társaság 1988. 353.

9 Edward Gordon Craig és Hevesi Sándor levelezése (1908–1933). Szerkesztette, a leveleket fordította, a jegyzeteket készítette és a zárótanulmányt írta Székely György. Bp., 1991. 16.

10 Ideális színház. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ankétje. 1912. januárius–februárius. Bp., 1912. 96.

11 Színészeti lexikon, I. 1930. 47.

12 Új Idők, 1897. I. 151–152.

13 Mátyás és Beatrix. Pekár Gyula történeti drámája a Nemzeti Színházban. Vasárnapi Újság, 1904. 190.

14 A Cyrano de Bergerac jelmezei. Látogatás Kéméndy Jenőnél. Színház és Élet, 1904. 191.

15 Kéméndy Jenő, Színházi kosztümök. Színház, 1904. 346.

16 Kéméndy Jenő, A huszadik század színpadja. Művészet, 1907. 107–108.

17 Figaro, Budapesti színpadok. A velencei kalmár. Magyar Színpad, 1907. április 28.

18 Bárdos Artúr, A Nemzeti Színház új Faustja. Színjáték, 1910. I. évfolyam 126–127.

19 Ignotus, Színházi dolgok. Bp., 1910. 78.

20 Hevesi Sándor, Az új Szentivánéji álom. Magyar Színpad, 1909. október 29.

21 Hevesi Sándor, Hamlet Shakespeare-színpadon. Magyar Színpad, 1911. május 5.

22 Bárdos Artúr, III. Richárd a Nemzetiben. Az előadás. Színjáték, 1910. II. évfolyam, 190.

23 Alexander Bernát, A Shakespeare-ciklus. Vasárnapi Újság, 1911. 419.

{733.} 24 Éva boszorkány. A Nemzeti Színház mai bemutatójához. Magyar Színpad, 1912. március 22.

25 Magyar Színpad, 1912. december 19.

26 A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1909. január 6.

27 Bálint Aladár, Az Operaház új Hoffmannja. Nyugat, 1913. I. 218–219.

28 Bárdos Artúr, Bánffy Miklós díszletei. Nyugat, 1913. I. 390.

29 Bálint Aladár, Klasszikusok az Operában. Nyugat, 1913. I. 566.

30 Bálint Aladár, Az Operaház három újdonsága. Nyugat, 1913. I. 786.

31 A kulisszák mögül. Az új Aida kiállítása. Magyar Színpad, 1913. november 12.

32 Bálint Aladár, Aida. Nyugat, 1913. II. 803.

33 A kulisszák mögül. Az Oberon díszletei. Magyar Színpad, 1914. január 23.

34 Tündérvilág az Operaházban. Színházi Élet, 1914/5. 1–2.

35 Színházi Élet, 1917/45. 12.

36 A fából faragott királyfi. Gróf Bánffy Miklós a munkájáról. Magyar Színpad, 1917. május 12.

37 Bálint Aladár, A fából faragott királyfi. Nyugat, 1917. I. 1046–1047.

38 Verő, 1925 106.

39 Verő, 1925 101–102.

40 Verő, 1925 180.

41 Ügyelő, A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1904. február 10.

42 A Pesti Napló kritikáját idézi Magyar Színpad, 1904. február 13.

43 Bródy Sándor, A színpadi festészetről. Művészet, 1904. 330.; 333.

44 Új Idők, 1904. II. 638.

45 Hevesi Sándor, Az ember tragédiája egykor és most. Színházi Élet, 1923/4. 2.

46 A Vígszínház és a honi ipar. A Honi Ipar című folyóirat cikkét újraközölte: Magyar Színpad, 1900. június 15.

47 Vasárnapi Újság, 1896. 790.

48 Vígszínház. Kazaliczky Antal: A harang. Vasárnapi Újság, 1898. 80.

49 Primerose kisasszony. A rendező a darabról. Magyar Színpad, 1912. október 5.

50 Togo, A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1903. október 5.

51 [Hevesi Sándor] Hoffmann Sándor, Színházi krónika. Magyar Szemle, 1899. 623.

52 [Hevesi Sándor] Hoffmann Sándor, Színházi krónika. Magyar Szemle, 1900. 23.

53 [Hevesi Sándor] h. s., Színházi krónika. Magyar Szemle, 1900. 467.

54 H. E., Deborah. Színház és Élet, 1906. Új alak. 63.

55 Bárdos Artúr, A makrancos hölgy és a Vígszínház. Nyugat, 1910. 207.

56 Füst Milán, A Taifun rendezéséről. Nyugat, 1909. II. 574.

57 Lengyel Géza, Új művészet a színpadon. Nyugat, 1911. I. 220.

{734.} 58 Ignotus, Két színdarab. Nyugat, 1910. II. 1725.

59 Lengyel Menyhért, Karnyóné. Nyugat-matiné a Vígszínházban. Nyugat, 1911. I. 304.

60 Alexander Bernát, Színház. Vasárnapi Újság, 1911. 188.

61 A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1914. március 12.

62 Magyar Színpad, 1900. november 15.

63 Magyar Színpad, 1904. április 17.; április 21.

64 Magyar Színpad, 1907. november 21.

65 A Pesti Napló kritikáját idézi a Magyar Színpad, 1907. november 25.

66 A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1910. szeptember 4.

67 Gerlai Károly, Gavallérok. Színjáték, 1910. II. évfolyam. 22.

68 Lorenzo, A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1910. október 6.

69 Alexander Bernát, Színházak. Vasárnapi Újság, 1910. 886.

70 – Y –, A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1908. október 4.

71 – Y –, A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1908. október 7.

72 Márkus László, A modern színpad. Művészet, 1906. 246; 248; 247.

73 Kéri Pál, Az új magyar Hamlet. Nyugat, 1909. II. 95.

74 Balassa Imre, Shakespeare nálunk. In: Művészeti almanach… 1910-re. Bp., [1909.] 53.

75 Fenyő Miksa, Faust-előadás a Magyar Színházban. Nyugat, 1909. II. 637.

76 [Bárdos Artúr] Bs., Sárga liliom. Az előadás. Színjáték, 1910. II. évfolyam. 238.

77 Schöpflin Aladár, A nagy úr. Nyugat, 1913. I. 74–75.

78 Zéta, A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1904. április 6.

79 Az Újság, 1904. november 19. és Budapesti Hírlap, 1913. május 14. Idézi: Bódis Mária, Két színházi siker a századelőn. (Előadás-rekonstrukciók). Bp., 1984. 36. és 37.

80 Budapesti színpadok. Magyar Színpad, 1905. december 14.

81 – Y –, A kulisszák mögül. Magyar Színpad, 1907. november 19.

82 Cigányszerelem. Színházi Hét, 1910/3. 8.

83 Kürthy György, Az ember tragédiájának új képzőművészeti megoldása. Művészet, 1915. 409–412.