{780.} JEGYZETEK

1 Kóródy Sándor, Közgyűlés előtt. Színészek Lapja, 1887/5. 2.

2 Váli Béla, Az aradi színészet története, 1774–1889. Bp., 1889. 90.

3 Váli Béla, i. m. 125.

4 Színészek Lapja, 1884/36. 6.

5 Kóródy Sándor, i. m. 2.

6 Idézi Váli Béla, i. m. 123.

7 Színészek Lapja, 1884/36. 6.

8 Színészek Lapja, 1884/42. 3.

9 Szendrey Mihály, Ötven év a színészetből. Arad, 1932. 55–56.

10 Az állandó zenekarokról. Színészek Lapja, 1884/43. 1.