{808.} JEGYZETEK

1 Klestinszky László, A kassai magyar színészet, 1781–1877. 96 év. Kassa, 1878. 1.

2 Váli Béla, Az aradi színészet története, 1774–1889. Bp., 1889. 142.

3 Staud Géza, Bayer József tudományos munkássága. Bp., 1979. 19.

4 Egyetemes Philológiai Közlöny, 1890. 111.

5 Vahot Imre, Magyar színészek daguerréotypei. Előzmény. In.: Regélő Pesti Divatlap, 1842. Hasonmás kiadása: Vahot Imre válogatott színházi írásai (1840–1848). Szerkesztette Szigethy Gábor. Bp., 1981. 334.

6 Rakodczay Pál, Prielle Kornélia élete és művészete. Bp., 1891. [5. sztl. oldal]

7 Rakodczay Pál, Jászai Mari mint Elektra. Bp., 1891. 7–8.

8 Színművészeti Lapok, 1893. 65.

9 Janovics Jenő, A magyar dráma irányai. Bp., 1907. III.