{854.} JEGYZETEK

1 Magyar színháztörténet 1. 439.

2 Rakodczay Pál, Van-e színészeti kritikánk? In: Rakodczay Pál, Színpadi tanulmányok. Bp., 1881. 1–25.

3 Gyulai Pál, Szigligeti és újabb színművei. In: Gyulai Pál, Dramaturgiai dolgozatok. II. Bp., 1908. 397.

4 Gyulai Pál, i. m. In: Gyulai Pál, Dramaturgiai dolgozatok. II. Bp., 1908. 399.

5 Gyulai Pál, i. m. In: Gyulai Pál, Dramaturgiai dolgozatok. II. Bp., 1908. 400., 402., 404.

6 Gyulai Pál, Bartók Legszebbje és Csiky Proletárjai. In: Gyulai Pál, Dramaturgiai dolgozatok. II. Bp., 1908. 473–474.

7 Gyulai Pál, i. m. In: Gyulai Pál, Dramaturgiai dolgozatok. II. Bp., 1908. 491–492.

8 Gyulai Pál, A philosophus. In: Gyulai Pál, Dramaturgiai dolgozatok. II. Bp., 1908. 514.

9 Gyulai Pál, Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma. In: Gyulai Pál, Dramaturgiai dolgozatok. II. Bp., 1908. 537.

10 Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. VI–VII.

11 Beöthy Zsolt, Két év múltán és Rendelő óra. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882.

12 Beöthy Zsolt, Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 53.

13 Beöthy Zsolt, Csiky Gergely: A proletárok. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 81.

14 Beöthy Zsolt, Két év múltán és Rendelő óra. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 15.

15 Beöthy Zsolt, Katona József: Bánk bán. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 128.

16 Beöthy Zsolt, Pailleron Eduárd: A hálátlan kor. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 325.

17 Beöthy Zsolt, Két év múltán és Rendelő óra. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 16.

18 Beöthy Zsolt, Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 54.

19 Beöthy Zsolt, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 216.

20 Beöthy Zsolt, Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 54–55; 55–56.

{855.} 21 Beöthy Zsolt, Csiky Gergely: A proletárok. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 85.

22 Beöthy Zsolt, Gróf Teleki László: A kegyenc. In: Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 186., 187.

23 Péterfy Jenő, Vörösmarty: Csongor és Tünde. In: Péterfy Jenő válogatott művei. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Sőtér István munkája. Bp., 1983. (Magyar remekírók) 779.

24 Schöpflin Aladár, Péterfy Jenő: Dramaturgiai dolgozatai. Nyugat, 1931. I. 691.

25 Péterfy Jenő, Tamóra. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 22–23.

26 Péterfy Jenő, Márenyá. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Második sorozat. Bp., (1932.) (Magyar irodalmi ritkaságok, XIII.) 59.

27 Péterfy Jenő, Az ellenállhatatlan. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 8–9.

28 Péterfy Jenő, A proletárok. In: Péterfy Jenő válogatott művei. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Sőtér István munkája. Bp., 1983. (Magyar remekírók) 807.

29 Péterfy Jenő, Mukányi. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 81.

30 Péterfy Jenő, Cifra nyomorúság. In: Péterfy Jenő válogatott művei. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Sőtér István munkája. Bp., 1983. (Magyar Remekírók) 812., 813., 818.

31 Péterfy Jenő, A Stomfay-család. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 147–148.

32 Péterfy Jenő, Mukányi. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 81.

33 Péterfy Jenő, Shakespeare „Vízkereszt”-je. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Harmadik sorozat. Bp., (1932.) (Magyar irodalmi ritkaságok, XVIII.) 20.

34 Péterfy Jenő, A világ ura. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Harmadik sorozat. Bp., (1932.) (Magyar irodalmi ritkaságok, XVIII.) 8–9.

35 Péterfy Jenő, A váltó. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Harmadik sorozat. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, XVIII.) 65.

36 Péterfy Jenő, A meiningeniek. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2) 114.

37 Péterfy Jenő, A meiningeniek. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 114.

38 Péterfy Jenő, A Stomfay-család, Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 153.

{856.} 39 Péterfy Jenő, Calderón, Az állhatatos fejedelem. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 98–105.

40 Péterfy Jenő, A meiningeniek. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp., (1931.) (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 113.

41 Ambrus Zoltán, Szerzők és drámaírók. In: Ambrus Zoltán, A kritikáról. Bp., [1920]. (Genius könyvtár, 17.) 45.

42 Ambrus Zoltán, Szerzők és drámaírók. In: Ambrus Zoltán, i. m. 72., 70., 64.

43 Ambrus Zoltán, A színházi kritika. (Magyar Hírlap, 1895). In: Ambrus Zoltán, Színház. Válogatta és a szöveget gondozta Fallenbüchl Zoltán. Bp., 1983. 213–219.

44 Ambrus Zoltán, A kritika elnézése. In: Ambrus Zoltán, A kritikáról. i. m. 3–30.

45 Ambrus Zoltán, Irodalom és színpad. (Az Est, 1916). In: Ambrus Zoltán, Színház, i. m. 381–384.

46 Ambrus Zoltán, Gabányi Árpád: A kapi vár. (Magyar Hírlap, 1892). In: Ambrus Zoltán, Színház, i. m. 168–169.

47 Ambrus Zoltán, Ibsen: Nóra. (Pesti Napló, 1889). In: Ambrus Zoltán, Színház, i. m. 89., 71

48 Ambrus Zoltán, Shaw: Nem lehessen tudni. In: Ambrus Zoltán, Színház, i. m. 350–355.

49 Ambrus Zoltán, Caesar és Kleopátra. (Magyar Nemzet, 1913). In: Ambrus Zoltán, Színház, i. m. 371.

50 Ambrus Zoltán, Shaw: Pygmalion. (Magyar Figyelő, 1914). In: Ambrus Zoltán, Színház, i. m. 380., 379.

51 Ambrus Zoltán, Rostand: Cyrano de Bergerac. (Pesti Napló, 1898). In: Ambrus Zoltán, Színház, i. m. 239.

52 Ambrus Zoltán, Echegaray: A nagy Galeotto. (A Hét, 1890). In: Ambrus Zoltán, Színház, i. m. 94.

53 Schöpflin Aladár, Ambrus Zoltán. Nyugat, 1932. I. 297.

54 Ambrus Zoltán, Scribe-Legouvé: Nők harca. (Magyar Hírlap, 1893). In: Ambrus Zoltán, Színház, 1983, 193.

55 Ambrus Zoltán, Hauptmann: Hannele. (Pesti Napló 1897). In: Ambrus Zoltán, Színház, 236.

56 Ambrus Zoltán, Duse. (Magyar Hírlap, 1892). In: Ambrus Zoltán, Színház, 164.

57 Ambrus Zoltán, A kritika elnézése. In: Ambrus Zoltán, A kritikáról. Bp., [1920]. (Genius könyvtár, 17.) 29.

58 Mikszáth Kálmán, Színészeink. (Szegedi Napló, 1878). In: MKÖM 55. 139–140.

59 Mikszáth Kálmán, Színészeink. (Szegedi Napló, 1878). In: MKÖM 55., 151.

{857.} 60 Mikszáth Kálmán, A „Színház” rovatból. (Szegedi Napló, 1879). In: MKÖM 56. 206.

61 Mikszáth Kálmán, „A legény bolondja”. (Szegedi Napló, 1880). In: MKÖM 58. 237.

62 Mikszáth Kálmán, A „Színház” rovatból. (Szegedi Napló, 1879). In: MKÖM 56. 224., 228.

63 Mikszáth Kálmán, „A Sárga csikó”. (Szegedi Napló, 1880). In: MKÖM 59. 195.

64 Mikszáth Kálmán, A „Színház” rovatból. (Szegedi Napló, 1879) MKÖM 56. 227.

65 Mikszáth Kálmán, [Rónaszékyné – Makó]. (Szegedi Napló, 1880). In: MKÖM 58. 189.

66 Mikszáth Kálmán, [A színikritikáról]. (Szegedi Napló, 1880). In: MKÖM 58. 205., 207.

67 Magyar Szemle 1901. 623. Idézi: László Anna, Hevesi Sándor. Bp., 1960. 29.

68 Hevesi Sándor, Írhat-e a színikritikus darabot? (Budapesti Hírlap 1931). In: Hevesi Sándor, A drámaírás iskolája, 1961. 306–307.

69 Alexander Bernát, Dóczi Lajosról. A Hét, 1890. I. 342.

70 Lukács György, Nemzeti Színház… (Magyar Szalon, 1902). In: Lukács György, Ifjúkori Művek 22.

71 Lukács György, i. m. In: Lukács György, Ifjúkori Művek 24.

72 Lukács György, Nemzeti Színház… (Magyar Szalon, 1903). In Lukács György, Ifjúkori Művek 68.

73 Lukács György, i. m. In: Lukács György, Ifjúkori Művek 70.

74 Lukács György, Nemzeti Színház… (Magyar Szalon, 1903). In Lukács György, Ifjúkori Művek 43.

75 Lukács György, Nemzeti Színház… (Magyar Szalon, 1903). In Lukács György, Ifjúkori Művek 56.

76 Lukács György, Nemzeti Színház… (Magyar Szalon, 1903). In Lukács György, Ifjúkori Művek 69.

77 Juhász Ferencné, Bródy Sándor. Bp., 1971. 53.

78 Ambrus Zoltán, A hírlapírók és közönsége. Magyar Salon, 1888. 374. Idézi Juhász Ferencné, i. m. 48.

79 Ignotus, Magyar Hírlap. Magyar Hírlap, 1931. június 21. Idézi Juhász Ferencné, i. m. 52.

80 Bródy Sándor, Színészek. In: Bródy Sándor, Cilinderes Tiborc. Válogatott cikkek és tanulmányok. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket Bródy András írta. Bp., 1958. 79.

81 Ignotus, A lírai kritika. (Nyugat, 1910). In: Ignotus válogatott írásai. Kiadta és bevezette Komlós Aladár. Bp., 1969. 245.

82 Ignotus, Két színdarab. In: Ignotus, i. m. 256.

{858.} 83 Ignotus, A vetélytárs. Kistemaeckers és Delard. In: Ignotus, Színházi dolgok. Bp. 1910. 9.

84 Ignotus, Sári bíró. In: Ignotus, i. m. 103–104., 105, 108.

85 Ignotus, Szofoklesz Ödipusza. In: Ignotus, i. m. 74., 102.

86 Ignotus, Thalia rediviva (1908). In: Ignotus, i. m., 59.

87 Ady Endre, Katonák. (Nagyváradi Napló, 1901). In: Ady Endre, Színház. Válogatta, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta Varga József. Bp., 1980. 16–19.

88 Ady Endre, Himfy dalai (Debreceni Főiskolai Lapok, 1899). In: Ady Endre, i. m. 21–22.

89 Ady Endre, A piros bugyelláris. (Debreczeni Hírlap, 1899). In: Ady Endre, i. m. 19.

90 Ady Endre, A dada. (Nagyváradi Napló, 1902). In: Ady Endre, i. m. 56.

91 Ady Endre, Himfy dalai. (Debreceni Főiskolai Lapok, 1899). In: Ady Endre, i. m. 23.

92 Ady Endre, III. Richárd. (Debreczen, 1899). In: Ady Endre, i. m. 27.

93 Ady Endre, Fehér esték (Nagyváradi Napló, 1901). In: Ady Endre, i. m. 52

94 Ady Endre, Nagy volt a mi mellünknek ő gyönyörűségük. (Nagyváradi Napló, 1902). In: Ady Endre, i. m. 72–73.

95 Ady Endre, Pethes Imre vendégjátéka. Cyrano de Bergerac (Nagyváradi Napló, 1902). In: Ady Endre, i. m. 60.

96 Ady Endre, Pethes Imre vendégjátéka. (Nagyváradi Napló, 1902). In: Ady Endre, i. m. 61.

97 Ady Endre, A boszorkány. (Budapesti Napló, 1905). In: Ady Endre, i. m. 162.

98 Ady Endre, Újházi Ede. (Nagyváradi Napló, 1903). In: Ady Endre, i. m. 68.

99 Ady Endre, A hétről. (Nagyváradi Napló, 1903). In: Ady Endre, i. m. 68.

100 Ady Endre, Lebonnard apó. (Budapesti Napló, 1905). In: Ady Endre, i. m. 251.

101 Ady Endre, Jászai Mari – apostolnő. (Budapesti Napló, 1907). In: Ady Endre, i. m. 289.

102 Ady Endre, A nagy érzés. (Budapesti Napló, 1905). In: Ady Endre, i. m. 247.

103 Ady Endre, Fedák Sári (Nagyváradi Napló, 1902). In: Ady Endre, i. m. 62.

104 Schöpflin Aladár, Ambrus Zoltán. Nyugat 1932. I. 297.

105 Schöpflin Aladár, Péterfy Jenő Dramaturgiai dolgozatai. Nyugat 1931. I. 692.

106 Schöpflin Aladár, Lengyel Menyhért: Antónia. Nyugat, 1924. I. 681.

107 Schöpflin Aladár, A város. (Nyugat, 1908). In: Schöpflin Aladár, {859.} Válogatott tanulmányok. Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Komlós Aladár. Bp., 1967. 40.

108 Schöpflin Aladár, Irodalom és társadalom. (Huszadik Század, 1912). In: Schöpflin Aladár, i. m. 65.

109 Fülöp László, Schöpflin Aladár pályaképe. Debrecen, 1993. (Studia Litteraria Tomus XXXI) 131.

110 Fülöp László, i. m. 132

111 Schöpflin Aladár, Henrik Ibsen, Peer Gynt. Nyugat 1917. 1121

112 Kosztolányi Dezső, Edmond Rostand: Chantecler. (A Hét, 1910). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:517.

113 Kosztolányi Dezső, Oscar Wilde: Szalomé. (Budapesti Napló, 1907) In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:240

114 Kosztolányi Dezső, Szomory Dezső: A nagyasszony. (A Hét, 1910). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:540., 541

115 Kosztolányi Dezső, Oscar Wilde: Szalomé. (Budapesti Napló, 1907). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:240.

116 Kosztolányi Dezső; Oscar Wilde: Bunbury. (Budapesti Napló, 1907). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:246.

117 Kosztolányi Dezső, Frank Wedekind: Tavaszi ébredés. (Budapesti Napló, 1907). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:459.

118 Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc: A testőr. (Élet, 1910). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:744.

119 Kosztolányi Dezső, A forradalmi dráma. (Népszava, 1907). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:674., 675., 676.

120 Kosztolányi Dezső, William Shakespeare: Rómeó és Júlia. (Pesti Napló, 1918). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:454.

121 Kosztolányi Dezső, Moissi. (Nyugat, 1918). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:456–457.

122 Kosztolányi Dezső, Arcképvázlat Márkus Emmáról. (Színházi Élet 1920). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:442

123 Kosztolányi Dezső, Shakespeare: Hamlet. (Élet, 1909). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:31.

124 Kosztolányi Dezső, Shakespeare: III. Richárd. (A Hét, 1910). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:37.

125 Kosztolányi Dezső, Henrik Ibsen: Vadkacsa. (Budapesti Napló, 1906). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:172.

126 Kosztolányi Dezső, Hevesi Sándor. (Figáró, 1919). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:402.

127 Kosztolányi Dezső, A forradalmi dráma. (Népszava, 1907). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:675.

128 Kosztolányi Dezső, Sajó Sándor: Zrínyi György házassága. (Budapesti Napló, 1907). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:535.

{860.} 129 Kosztolányi Dezső, Hevesi Sándor. (Figáró, 1919). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:401.

130 Kosztolányi Dezső, Henrik Ibsen: Nóra. (Budapesti Napló, 1906). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:171.

131 Kosztolányi Dezső, Arthur Schnitzler: A zöld kakadu. (A Hét, 1909). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:366.

132 Komlós Aladár, Gyulaitól a marxista kritikáig. (A magyar irodalmi kritika hét évtizede.) Bp., 1966. (Irodalomtörténeti könyvtár, 18.) 152.

133 Kosztolányi Dezső, Vajda Ernő: Szerelem vására. (Új Nemzedék, 1919). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:167.

134 Kosztolányi Dezső, Nemzeti Színház. (Világ, 1916). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:263–265.

135 Kosztolányi Dezső, Eugene O’Neill: Különös közjáték. (Új Idők, 1929). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:156.