{890.} JEGYZETEK

1 Hevesi Sándor, A hadifogoly. Vígjáték három felvonásban. III. felvonás 4. jelenet. Bp., 1917. 116.

2 Színészek Lapja, 1918/1. 4.

3 Kosztolányi Dezső, Színházi április. Színházi Élet, 1918/12. 2.

4 Lengyel Menyhért, Életem könyve. Naplók, életrajzi töredékek. Összeállította Vinkó József. Bp., 1988. 126.

5 Idézi Bános Tibor, Regény a pesti színházakról. Bp., 1973. 320.

6 Ruttkay György, Mit hoz a béke? Színházi Élet, 1918/41. 3.

7 Színészek Lapja, 1918/10. 7.

8 Színészek Lapja, 1918/11. 2.

9 Csatkai Endre, A soproni színészet története, 1841–1950. Sopron, 1960. 73.

10 Színházi Élet, 1919/11. 5–6.

11 Lengyel Menyhért, i. m. 130–131.

12 A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek. S. a. r. Petrák Katalin és Milei György. Bp., 1959. 175–176; 314.

13 Az Újság, 1919. márc. 23. Idézi A magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. i. m. 314–315.

14 Kalotai László, Lukács György közoktatásügyi helyettes népbiztos a kommunizált színházak jövőjéről. Színházi Élet, 1919/13. 1.

15 A falvak színházai. Színházi Élet, 1916/16. 34.

16 M. Császár Edit, A Tanácsköztársaság színügyi iratai az Országos Levéltárban. Bp., 1959. 12.

17 A jövendő színpad. Színházi Élet, 1919/17. 13–14.

18 Zsoldos Andor, Színészet és internacionális nyelv. Színészek Lapja, 1919/1. 6.

19 Színészek Lapja, 1919/1. 23.

20 Bárdos Artúr, 1942 46.

21 Csaplár Ferenc, Barta Lajos. Bp., 1973. (Kortársaink) 85.

22 Pogány József, Napóleon. Dráma három felvonásban. I. felvonás 1. jelenet. Bp., [1919]. 7.

23 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:229–230.

24 Színészek Lapja, 1919/5. 13. [56. évfolyam!]

25 Jelentés a Közoktatásügyi Népbiztosság működéséről. Budapest, 1919. június. Idézi: A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. i. m. 220.

26 Színházi Élet 1919/29–30. 1.

27 Herczeg Ferenc, Hűvösvölgy. Bp., 1993. 89.

{891.} 28 Vörösmarty Mihály, Az áldozat. Szomorújáték öt felvonásban. In: Vörösmarty Mihály összes művei. Szerkeszti Horváth Károly és Tóth Dezső. Drámák V. S. a. r. Fehér Géza. Bp., 1971. 334.

29 Herczeg Ferenc, i. m. 95.

30 Herczeg Ferenc, A fekete lovas. Színmű három felvonásban. II. felvonás 19. jelenet. Bp., 1943. 70.

31 Herczeg Ferenc, i. m. I. felvonás 26. jelenet. 47.

32 Rákosi Jenő levelének részlete megjelent Bárdos Artúr, 1942. 49.

33 A magyar vidéki színészet memoranduma az entente jóvátételi bizottsághoz. Színészek Lapja, 1920/1. 2-3.

34 A Színházi Élet térképe a párizsi béketárgyaláson. Színházi Élet, 1920/7. 1.

35 Művészeti almanach. A Színházi Élet évkönyve. Szerkeszti Incze Sándor. Bp., 1920. 62.

36 Színészek Lapja, 1920/5.