{100.} JEGYZETEK

1 Gr. Zichy Géza felterjesztése az új Nemzeti Színház építése tárgyában. 1893. március 28. In: PKJNSZ II:640–641.

2 Szakértői vélemény a Nemzeti Színház épületének tűzbiztonságáról és esetleges átalakításáról. 1907. június 24. In: PKJNSZ II:713.; 715.

3 Br. Podmaniczky Frigyes intendáns jelentése az 1876/1877. színházi évről. 1877. július 6. In: PKJNSZ II:491. Kiemelés Sz. Gy.-től.

4 Galamb Sándor, A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. I. Bp., 1937. 261.

5 Br. Podmaniczky Frigyes intendáns jelentése az 1878/1879. színházi évről. 1879. szeptember 27. In: PKJNSZ II:517.

6 Pesti Napló, 1876. február 24.

7 A Nemzeti Színház törvénykönyve 1884. október 1-től kezdve. Bp., 1884. 12–13.

8 Prém József, Szigligeti Ede életrajza. Pozsony, 1885. 7.

9 Br. Podmaniczky Frigyes felterjesztése… a Nemzeti Színház ideiglenes igazgatóságának véglegesítése tárgyában. 1878. március 12. PKJNSZ II:496.

10 Podmaniczky Frigyes, Naplótöredékek, 1824–1887. IV. Bp., 1888. 86.

11 Színészek Lapja, 1884/44. 2.

12 Podmaniczky Frigyes, Naplótöredékek, 1824–1887. IV. Bp., 1888. 108.

13 Paulay Ede, A színészet elmélete. (Pest, 1871). In: Paulay Ede írásaiból 15.

14 Paulay Ede, Nyilatkozat. Fővárosi Lapok, 1897. november 9.

15 Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek, 1878–1881. Bp., 1882. 161.

16 Bartók Lajos, Thurán Anna. Történeti dráma négy felvonásban. Bp., 1888. [4.] Idézi Galamb Sándor, A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. II. Bp., 1944. 145.

17 Paulay Ede, Csongor és Tünde (Fővárosi Lapok, 1879). In: Paulay Ede írásaiból 202.

18 PKJNSZ I:339.

19 Beöthy Zsolt, i. m. 301.

20 [Georges Ohnet] Ohnet György, A vasgyáros. Színmű négy felvonásban. I. felvonás 9. jelenet. Fordította Fái J. Béla. Bp., 1898. 19–20.

21 Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp. 1931. (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 90.

22 Br. Podmaniczky Frigyes intendáns jelentése az 1880/1881. színházi évről. 1881. július 15. In: PKJNSZ II: 530.

23 Tóth Imre, Egy színigazgató emlékei. II. A régi Nemzeti Színház. Képes Krónika, 1926/22. 26.

24 Paulay Ede, Csongor és Tünde (Fővárosi Lapok, 1879). In: Paulay Ede írásaiból 203.

{101.}

25 Bayer József, Shakespeare drámái hazánkban. II. Bp., 1908. 189.; 228.

26 Ambrus Zoltán, Színházi esték. Válogatta és a szöveget gondozta Fallenbüchl Zoltán. Bp., 1983. 13.

27 Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Második sorozat. Bp. 1932. (Magyar irodalmi ritkaságok, XIII.) 16.

28 Ambrus Zoltán, i. m. 204.

29 Péterfy Jenő, A Nemzeti Színház történeti ciklusáról. In: Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Negyedik sorozat. Bp. 1932. (Magyar irodalmi ritkaságok, XIX.) 95.

30 Színészek Lapja, 1893/18. 3.

31 Stesser József kormánybiztos javaslata a Nemzeti Színház igazgatói állásának betöltése tárgyában. 1894. június 4. In: PKJNSZ II:652.

32 [Hevesi Sándor] Hoffmann Sándor, A nemzeti színház jövője. Magyar Szemle, 1894. 142-143.

33 Pesti nemzeti játékszíni zsebkönyv 1839-dik évre. Kiadták Gillyén Sándor és Nagy Ferenc. Pest, [1838?] 27.

34 Csáth Géza, Zenei akták (Budapesti Napló, 1907). In: Csáth Géza, Éjszakai esztetizálás. 1906–1912 zenei évadjai. Bp., 1971. 110.

35 Krúdy Gyula, A vörös postakocsi. Bp., 1963. (Krúdy Gyula összegyűjtött művei) 186.

36 Juhász Gyula összes művei. Versek II. 1912–1915. S. a. r. Ilia Mihály, Péter László. Bp., 1963. (Juhász Gyula összes művei, 2.) 9.