{15.} JEGYZETEK

1 Ort János, A Fővárosi Levéltár színháztörténeti forrásai, 1873–1944. Bp., 1965. (Színháztörténeti könyvtár, 17.) 46.

2 Déryné [Széppataki Róza] emlékezései. I. Az előszót, jegyzeteket írta, s. a. r. Réz Pál. Bp., 1955. (Magyar századok) 133.

3 A Somogy 1873. február 4-én megjelent írását idézi Rassy Tibor, Kaposvári színjátszóhelyek a XIX. században és a Városi Színház felépítésének története. Theatrum, 1964. Szerkesztő Kovács Tivadar. Bp., 1965. 212.

4 Bényei István, Színészetünk rendezéséről. Bp., 1893. 5., 11–12.