A KORSZAK DRÁMATÖRTÉNETE

A korszak irodalomtörténetének összefoglalása: Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. I–VIII. Bp., 1930–1941. VI. A magyar irodalom a XIX. század második harmadában. I–II. Bp., 1933. – VII. A magyar irodalom a XIX. század utolsó harmadában. Bp., 1934. – VIII. A magyar irodalom a XX. század első harmadában. I–II. Bp., 1941.; Schöpflin Aladár, A magyar irodalom a XX. században. Bp., 1937.; Farkas Gyula, Az asszimiláció kora a magyar irodalomban, 1867–1914. Bp., 1938.; Várkonyi Nándor, {924.} Az újabb magyar irodalom, 1880–1940. Bp., 1942.; Féja Géza, Nagy vállalkozások kora. Bp., 1943.; A magyar irodalom története. Főszerkesztő Sőtér István. I–VI. Bp., 1964–1966. V. A magyar irodalom története 1849–től 1905-ig. Szerkesztette Sőtér István. Bp., 1965. – VI. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. Szerkesztette Szabolcsi Miklós. Bp., 1965.

Drámatörténeti összefoglalások: Janovics Jenő, A magyar dráma irányai. Bp., 1907.; Lukács György, A modern dráma fejlődésének története. I–II. Bp., 1911. új kiadása Bp., 1978. (Lukács György összes művei); Szerb Antal, A magyar újromantikus dráma. In: Sz. A., Gondolatok a könyvtárban. Bp., 1971. 91–126.; Lukács Gáspár, A magyar társadalmi dráma fejlődése. Bp., 1934.; Riedl Frigyes, A magyar dráma története. I–II. Bp., 1939–1940 (Magyar irodalmi ritkaságok, XLIII–XLIV.); Galamb Sándor, A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. I–II. Bp., 1937–1944.; Szász Károly, A magyar dráma története. Bp., 1939.; Kocsis Rózsa, Igen és nem. A magyar avantgard színjáték története. Bp., 1973. (Elvek és utak); Nagy Péter, Drámai arcélek. Bp., 1978.; Bécsy Tamás, Dráma és színházművészet a századfordulón és a 20. század elején. In: Magyarország a XX. században. III. Kultúra, művészet, sport és szórakozás. Szerkesztette Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 1998. 235–323.