4. A kivándorlók színháza

Az Amerikai Egyesült Államokba való kivándolás történetét feldolgozó legfontosabb művek: Dr. Thirring Gusztáv, A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Bp., 1904.; Kende Géza, Magyarok Amerikában. In: Az amerikai magyarság története. Cleveland, 1927.; Kovács Imre, A kivándorlás. Bp., 1938.; Puskás Julianna, Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban, 1880–1940. Bp., 1982.; Szántó Miklós, Magyarok Amerikában. Bp., 1984.; „Valahol túl, meseországban…” Az amerikás magyarok 1895–1920. I–II. Válogatta és szerkesztette Albert Tezla, Kathie Elaine. Szerkesztette Barth István. Bp., 1987.; Vasváry Ödön, Magyar Amerika. Szeged, 1988.; Szili Ferenc, Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavonországba és Amerikába. 1860–1914. Kaposvár, 1995.

{942.} Az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett magyar nyelvű színházi előadásokról készült műsor-összeállítás és bibliográfia: Bodó Ibolya, Amerikai magyar színjátszás. Adattár (1869–1970). Bp., 2001. A korabeli források érintőlegesen szólnak az Észak-Amerikában letelepedett magyarok színházi életéről is: Amerika magyarjai. Történelmi vázlat. In: Az Amerikai Magyar Népszava Jubileumi díszalbuma, 1899–1909. Szerkesztette Berkó D. Géza. New York, 1910. 61–66. Korszakunkról alig közöl adatokat: Sárossy Szüle Mihály, Miszter Jávor. – Az amerikai magyar színház története. New York, 1982. című műve. Szabó Krisztina Anna, A magyar színjátszás kezdetei az Egyesült Államokban (Egy város, Youngstown modellje). Színháztudományi Szemle, 28. 1991. 93–104. című tanulmánya először tett kísérletet a jelenség tudományos igényű feldolgozására.