7. A színészképzés intézményei

A színművészeti akadémia történetének összefoglalása, működési helyei, igazgatói, vezetői, tantestülete, 100 év statisztikája: A százéves színésziskola. Szerkesztette Csillag Ilona. Bp., 1964. Az iskola szervezete és adminisztrációja: Az Országos Zene- és Színművészeti Akadémia színészeti osztályának házi -és fegyelmi szabályai. Bp., 1890.; Az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia szervezete és szolgálati szabályzata. Bp., 1899.; Az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia szervezete és szolgálati szabályzata. Bp., 1900.

Az iskoláról megjelent kisebb közlemények: -R -R, A színházi tanodáról, mely létre jönni készül… Koszorú, 1864. 400–402.; A magyar színésztanoda berendezése. Zenészeti Lapok, 1864–1865. 117.; A magyar színházi tanoda vizsgái. Zenészeti Lapok, 1865–1866. 193–196.; Paulay Ede, A színi tanodáról. Figyelő 1874. 312–315, 325–328; uő, Visszapillantás a színészeti tanoda {945.} 10 évi működésére. Bp., 1874. és Paulay Ede írásaiból, 182–194.; [Arany János], A magyar színészeti tanoda. Koszorú, 1875. 44–45.; Lenhardt Ede, A Színészeti Tanoda. In: L. E., A magyar színészet országos névtára 1876. évre. Bp., 1875. 42–43; Váradi Antal, Húsz év története. Az Országos Színészeti Tanoda keletkezése, fennállása és fejlődésének rövid áttekintése, 1864–1884. Bp., 1884.; uő, Huszonöt év. Az Országos Zene- és Színművészeti Akadémia színészeti osztályának (azelőtt Színésziskola) keletkezése, fennállása és fejlődése 1864-1889-ig, rövid áttekintésben. Bp., 1890.; Váli Béla, Az országos színésziskola, 1863-1893. Ország-Világ, 1893. 370–371.; Váradi Antal, Az orsz. Színiakadémia jubileuma. In: Magyar művészeti almanach. Szerkeszti Incze Henrik. V. évfolyam. Bp., 1905. 190–197.; Somló Sándor, A magyar színészoktatás múltjából. Az Országos Színművészeti Akadémia ötvenéves jubileumára. Budapesti Szemle 1915. 161. kötet, 297–307.

Az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolájának történetét összefoglalja: Vidor Dezső, Az Országos Színészegyesület színészképző iskolájának huszonöt éve, 1903–1928. Bp., 1928.; Széll József, Az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolájának története és az 1939–40. tanév ismertetése. Bp., 1940.; uő, Az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolájának negyven éve, 1903–1943. Bp., 1943.

Rákosi Szidi színésziskolájának megalakulásáról, három iskolai év előadásairól, órarendjéről, tanárairól: Rákosi Szidi nyilvánossági joggal felruházott színésziskolájának története. [Bp.], 1896.