{332.} JEGYZETEK

1 Magyar művészeti almanach, 1906. Szerkeszti Dr. Incze Henrik. Bp., [1905]. 126.

2 Várdy Huszár Ágnes, Az amerikai magyar irodalom kezdetei: Pólya László költői arcképe. In: A magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. 1981. augusztus 10–14. Szerkesztette Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit. Bp., 1985. 213.

3 Idézi [Dienes Márton/Warm, William] Egy öreg amerikai, Kohányi Tihamér élete – küzdelme, sikerei és politikai végrendelete. Cleveland, 1913. 23.

4 Idézi [Dienes Márton/Warm, William], i. m. 27–28.

5 Az Amerikai Magyar Népszava jubileumi díszalbuma 1899–1909. Szerkesztette Berkó D. Géza. [New York, 1910.] 61.

6 Az Amerikai Magyar Népszava jubileumi díszalbuma 1896–1909. Szerkesztette Berkó D. Géza. New York, 1910. 61.

7 Dutka Ákos, A nagy kaland. Regényes korrajz a kivándorlás idejéből. Bp., 1959. 215.

8 [Németh Péter] Np, János Vitéz premiérje. Új Világ, 1905. 248.

9 Magyar művészeti almanach, 1907. Szerkeszti Dr. Incze Henrik. Bp., [1907]. 98.

10 Erdélyi Emil, Az amerikai magyar színészetről. Képes Világlap, 1916. 490.

11 Színházi Újság, 1912/11. 2.

12 Hunnia, 1911. szeptember 16.