{386.} JEGYZETEK

1 Kéméndy Jenő, A huszadik század színpadja. Művészet, 1907. 107.; 108.

2 Bárdos, 1911 34.

3 [Hevesi Sándor] Hofmann Sándor, Nemzeti Színház (A Zách-család…). Magyar Szemle, 1895. 527.

4 Frankenburg Adolf, Emlékiratok. Pest, 1868. 22–23.

5 Beöthy Zsolt, Kétheti tárca. Magyar Bazár, 1869. 19.

6 Verő, 1925 135.

7 Verő, 1925 141.

8 Verő, 1925 140.

9 Spannraft Ágost, A díszletfestés. Színház és Élet, 1906. 373.

10 Biberach, Leányka. Magyar Színpad, 1906. január 7.

11 Idézi a premier kritikáiból készített összeállításában: Magyar Színpad, 1905. szeptember 18.

12 Színházi Élet, 1917/19. 7.

13 Blaha Lujza naplója. Közreadja Csillag Ilona. Bp., 1987. 42.

14 Vasárnapi Újság, 1896. 790.

15 Vasárnapi Újság, 1895. 155.

16 Tartarin, Két rózsaszínű ruha. Magyar Színpad, 1903. november 18.

17 Blaha Lujza, i. m. 192.