{409.} JEGYZETEK

1 Solymosi Elek felolvasása az 1896. évi millenáris tanügyi kongresszus színművészeti szakosztályának ülésén. In: Solymosi Elek, A színészet tanítása. Egy új tanítási mód vázlata. Bp. 1896. 1.

2 Idézi A százéves színésziskola. Szerkesztette Csillag Ilona. Bp., 1964. 18.

3 Paulay Ede, Visszapillantás a Színészeti Tanoda 10 évi működésére. Bp., 1874. In: Paulay Ede írásaiból 189.

4 A százéves színésziskola. Szerkesztette Csillag Ilona. Bp., 1964. 19.

5 Paulay Ede, A színészet elmélete. In: Paulay Ede írásaiból 13.

6 Paulay Ede írásaiból 39.

7 Paulay Ede írásaiból 186.

8 Solymosi Elek, i. m. 6.

9 Rózsahegyi Kálmán, Találkozások. Idézi: Márton Gábor, Rózsahegyi Kálmán. Bp., 1997. 69.

10 Idézi Katona Ferenc–Dénes Tibor, A Thália története (1904–1908). Bp., 1954. 128.

11 A Hét, 1906. 834. Idézi Katona Ferenc–Dénes Tibor, i. m. 128.

12 Katona Ferenc–Dénes Tibor, i. m. 129.

13 Hevesi Sándor, 1965 189.