{447.} JEGYZETEK

1 Magyar színháztörténet, 1. 351.

2 Br. Podmaniczky Frigyes intendáns panasza a színházvizsgáló bizottság zaklatásai miatt. 1884. január 16. In: PKJNSZ II:579.

3 Beniczky Ferenc kormánybiztos a Nemzeti Színház szervezetében szükséges változtatásokról. 1888. július 7. In: PKJNSZ II:613–614. [Kiemelés tőlem – Sz. Gy.]

4 [Váli Béla] II. Kelemen László, Magyar vagy német színház? Bp., 1891. 7. és 9.

5 Bényei István, Színészetünk rendezéséről. Bp. 1893. 52.

6 Bényei István, i. m. 13.

7 Színészek Lapja, 1899/24. 10.

8 Márfi Attila, Pécs szabad királyi város német és magyar színjátszásának levéltári forrásai a Baranya megyei Levéltárban, 1849–1886. Bp., 1993. (Színháztörténeti könyvtár, 29.) 234.

9 Idézi Lám Frigyes, A győri német színészet története, 1742–1885. Győr, 1938.

10 Benyovszky Károly, Pozsonyi magyar színészet. In: Magyar színművészeti lexikon III. 494.

11 Színészek Lapja, 1895/13. 7.

12 Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp. 1931. (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 118.

13 Unsere Begriffe von Darstellung und Bühne sind durch die Leistungen unserer Gäste reicher und klarer geworden, unser Gesichtskreis hat sich erweitert, unsere Forderungen an das Theater haben sich gesteigert. Pester Lloyd, 1875. november 20. Idézi Staud, Géza, Meininger in Ungarn – Wirkung, Nachwirkung. Kleine Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte, 26. Berlin, 1973. 46.

14 Magyar Hírlap, 1851. szeptember 7.

15 Budapesti Hírlap, 1903. április 9.

16 Egyetértés, 1903. január 29.

17 Eckhardt Sándor, A francia nemzet missziós hite és a francia irodalom. Bp., 1931. Idézi: Szirmay Márta, Párizs a magyar sajtó tükrében (1900–1914). Bp., 1937. 32.

18 Réjane asszony búcsúja. Pesti Napló, 1901. november 21.

19 Az Újság, 1907. február 1.

20 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:401.

21 Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:330.

22 Ambrus Zoltán, Finita la Commedia (Magyar Hírlap, 1895). In: Ambrus Zoltán, Színház. Válogatta és a szöveget gondozta Fallenbüchl Zoltán. Bp., 1983. 221.

{448.} 23 Hevesi Sándor, A színjátszás művészete (1908). In: Hevesi, 1965 267.

24 Cesare Molinari, L’attrice divina. Róma, 1985. 77.

25 Guido Noccioli, Diario, 1906–1907. In: Eleonora Duse nel suo tempo. Szerkesztette G. Guerrieri. Milánó, 1962.

26 Hevesi Sándor, Egy színpadi gyémánt lakodalom. (Budapesti Hírlap, 1933). In: Mészöly Tibor, Színház a század küszöbén. Ditrói Mór és a Vígszínház stílusforradalma. Bp., [1986]. 68.

27 Hevesi Sándor, A rendező és a rivalda. (Nemzeti Újság, 1922). In: Hevesi, 1965 356.

28 Ditrói Mór, Komédiások. Bp., [1929]. 43–44.

29 Pesti Napló, 1896. október 17.

30 Gustavo Salvini levele Gauss Viktorhoz, 1897. augusztus 2., OSZK Kézirattár, Levelestár.

31 [Szöllősi zoltán] Ripp, A színházi hét. Magyar Újság, 1898. november 1.

32 Molnár Ferenc levele Ermete Zacconinak. 1930. július 5. L.: Museo Biblioteca dell’Attore, Genova, Fondo Zacconi.

33 Nouvelle Revue de Hongrie, 1935. 509.

34 [Porzsolt Kálmán] (p. k.), Reinhardték a Vígszínházban. Pesti Hírlap, 1916. május 20.

35 Ermete Zacconi, Ricordi e battaglie. Milánó, 1946. 49.