J

Jagiellonen-Haus 232, 265

Jajca (Jajce; J) 228

Jakab, Elek 587

Jakabfalva (Jakobsdorf; Iacobeni; R) 50, 165

Jakó, Zsigmond 390

Jakobinerbewegung in Ungarn (1794) 445

Jancsó, Benedek 587

Jancsó, Pál 448

Jankovics, Antal 436

Jankovics, Jenő 641

Jászi, Oszkár 626, 633, 641, 643, 645646, 651

Jazikapan 119

Jellačić, Josip, Banus v. Kroatien 481, 495497 504

Jena 428

Jenő 116

Jenő → Borosjenő, Szamosjenő

Jephta 322

Jeremias, W. → Ieremia Movilă

Jerischmarkt (Gieresch; Aranyosgyéres; Cîmpia Turzii; R) 95

Jerusalem 140

Jesuiten (Jesuitenorden) 291292, 371 374, 394, 396, 401, 415, 428

Joákim, Gespan v. Hermannstadt 186

Johann, Knese 193

Johann I. (Szapolyai), Kg. v. Ungarn (1526–1540) 235, 243252, 256, 261264, 266268, 270, 276, 283

Johann II. (Szapolyai) („rex electus Hungariae“), Kg. v. Ungarn (1540–1558) (als Johann Sigismund, Fst. v. Sieb., 1556–1571) 249251, 253257 261262, 264, 268, 284, 289291, 294, 356

Johann III. (Jan Sobieski), Kg. v. Polen 364366, 369

Johann Kasimir, Kg. v. Polen 353

Johann Philipp v. Schönborn, Gr., Eb. und Kft. v. Mainz 359

Johann Sigismund – Johann II.

Johannes Latinus (comes) 206

Johannisdorf (Vajdaszentivány; Voivodeni; R) 87

Johanniterorden 219

Jolanthe (Capet-Courtenay), Kgn. v. Ungarn 142

Jordanes, got. Gschr. 27, 8081

Joseph I. (Habsburg), Kg. v. Ungarn (1705–1711) 368, 378

Joseph II. (Habsburg), Kg. v. Ungarn (1780–1790) 427, 431440, 442

Josephinismus 431434, 437, 439440

Jósika, István, Klr. v. Sieb. 296

Jósika, Miklós, Bn. S91

Jósika, Samu, Bn., Vizeklr. v. Sieb. 477478, 481, 528, 581

Jósikafalva (–; Beliş; R) 643

Juden 558559, 665, 669

Judenverfolgung 682, 684

Juga, rum. W. 194

Jugoslawien 655, 659

Jula → Gyula

Julamonostora → Gyulamonostora

Julmarkt (Gyalu [Gelou]; Gîlău; R) 111, 150151, 155, 251, 261, 265, 274, 280, 286, 303304,341

Junker, Johann 651

Jutotza (Juras), ung. Stf. 118