K

Kackó (–; Cîţcău; R) 462

Kácsik, Mihály 197

Kácsik, Simon, Szeklergespan 197, 202

Kacsó, Sándor 674

Kadan, mong. Stf. 190

Kalán (–; Călan; R) 576

Kali, Horka 119

Kalifornien 575

Kálló → Nagykálló

Kalmár, János 235

Kálmáncsehi Sánta, Márton 288

Kállay, Miklós, Minpr. 683

Kálnoky, Antal, General 425

Kalocsa 126, 138, 213, 234, 249

Kalojan (Ioniţă), Zar d. Bulgaren 189

Kalotaszeg 174, 594

Kaltbrunnen (Kálbor; Călbor; R) 47

Kalvinismus 288291, 352, 430

Kamenica (Kamenec-Podolskij; SU) 369

Kandia (Heraklion; G) 359, 363

Kán Gyula, W. v. Sieb. (1214) 197

Kán, Ladislaus (László), W. v. Sieb. (1297–1315) 200202, 219, 225

Kanizsa → Nagykanizsa

Kant, Immanuel 447

Kápolna (–; Capîlnă; R) 222

Kápolnás (–; Căpălnaş; R) 166

Kapoltsch, kum. Stf. 147, 168

Kaposi Juhász, Sámuel 397

Kara Mustafa, Großwesir 365

Karácsony, György 289

Karansebesch (Karánsebes; Caransebeş; R) 255, 265, 268, 270, 273, 296, 299, 568, 586

Karatna (∩ Torja; –; Caratna; R) 171

Karcsa 101

Kardosfalva (∩ Klausenburg; –; Cordoş; R) 84

Karl I. (d. Gr.), röm. (fränkischer) Ks. 102

Karl V., dt.-röm. Ks. 243, 245246, 248, 250, 252254

Karl III. (Habsburg), Kg. v. Ungarn (1711–1740) 407, 415

Karl I. (Karl Robert, Anjou), Kg. v. Ungarn (1308–1342) 200203, 210, 213, 219, 225

Karl (Carol) I., Kg. v. Rumänien 600, 612, 617, 632, 634, 636

Karl (Carol) II., Kg. v. Rumänien 662, 683

Karl X., Kg. v. Schweden 355

Karl v. Hohenzollern-Sigmaringen → Karl (Carol) I. u. II.

Karlowitz (Karlóca; Karlovac; J) 372, 418, 421, 527

Karlsburg 79, 87, 93, 95, 100, 103, 106, 134136, 139, 435436, 503, 506, 511, 537538, 560, 564, 572, 647651, 668, 677 → noch Apulum, Gyulafehérvár, Weißenburg

Karlshütte (Szentkeresztbánya; Vlăhiţa; R) 576

Karna → Maroskarna

Karol (Nagykároly; Carei; R) 136, 654

Károlyi, Mihály, Gr. 641, 644, 646, 651654

Károlyi, Sándor, Bn. 378379

Karos 135

Karpathen Die 591, 593

Karpatoukraine 77

Kartäuser, Anonymer 151

Kartesianer, Kartesianismus 397, 399

Kaschau (Kassa; Koşice; ČS) 230, 236, 238, 244, 247, 251, 254, 256257, 270, 272273, 275276, 299, 301, 311, 322, 329, 333, 365, 655

Kassandros, maked. Heerführer 15

Kassim, Ofner Pascha 253

Kastoria 181

Kaszás, Pál 375

Katharina v. Brandenburg 325, 327328

Káthay, Mihály, Klr. v. Sieb. 301

Katholizismus 290291, 294, 415

Katzianer, Hans 248

Kazinczy, Ferenc 448, 452, 535

Kazinczy, Lajos 522

Kecskemét 540

Kecskeméti, Mihály 347

Keisd (Kézd; Szászkézd; Saschiz; R) 147148, 170, 179

Kékes (Kom. Szolnok-Doboka; Blandorf, Kikesch; Chiochiş; R) 148

Keleti, Károly 557

Kelling (Kelnek, Kilnik; Cîlnic; R) 10, 136, 170, 202

Kelnek – Kelling

Kemény, Dénes, Bn. 528

Kemény, Ferenc, Bn. 537538, 540541, 543, 549

Kemény, István, Bn. 499

Kemény, Johann (János), Fst. v. Sieb. (1661–1662) 333, 358359 361, 401

Kemény, János, Vizew. v. Sieb. 251

Kemény, János, Schriftsteller 674

Kemény, Simon 378

Kemény, Zsigmond, Bn. 591592

Kempen, Johann, Bn. 534

Kende, Miklós 228

Kendeffi, Ádám 451

Kendi, Ferenc, Schatzmeister, W. v. Sieb. (1553–1556) 255256, 265

Kendi, Ferenc, Ratsherr 295

Kendi, Gábor 295

Kendi, István 309310

Kendi, János 253, 265

Kendi, Sándor 256, 265, 295

Kendtelek → Kentelke

Kenézlő 123

Kentelke (Kendtelek; Kindeln; Chintelnic; R) 148, 202

Kér (Kom. Doboka; Ø) 116

Kér 116

Kér, Kom. 116

Kercsesora (Kercisora; Oláhkerc, Kiskerc; Kleinkerz; Cîrţişoara; R) 187

Kerekes, István 402

Kerelőszentpál (–; Sînpaul; R) 258, 265, 285

Keresztúri, Benedek 293

Kerlés → Kirieleis

Kerz (Kerc, Kercsi; Cîrta; R) 154, 178, 186187, 208, 236, 367

Keszi 116

Keszi – Mezőkeszü

Keszi, Kom. 116

Ketzeli, Mihály 462

Kézd → Keisd

Kézd, Stuhl 171, 179, 207

Kézdipolyán → Kézdiszentkereszt

Kézdiszentkereszt (Kézdipolyán; –; Poian; R) 87, 98100, 106, 165

Kézdiszentlélek (Szentlélek; –; Sînzieni; R) 169

Ketzeli, Mihály 462

Khadim Ali, Ofner Pascha 256

Khmelnitzki, Bogdan 334

Khuen-Héderváry, Károly, Gr., Minpr. 628629

Kiew (SU) 67, 431

Kindeln → Kentelke

Kinizsi, Pál 226

Kinsky, Ulrich, Klr. 371

Királyhelmec (Královsky Chlmec; ČS) 102

Kirchenunion → „Union mit Rom“

Kirieleis (Cserhalom; Kerlés; Chirialeş; R) 146, 180

Kisgalambfalva (–; Porumbenii Mici; R) 72, 87

Kiskerc (Kleinkerz) → Kercsesora

Kisnyíres→ Szilágynyíres

Kisseljow, Pawel Dimitriewitsch 468

Klapka, György 534, 536, 542

Klausenburg (Kolozsvár; Coluswar; Clus; Cluj; Cluj-Napoca; R) 4, 67, 70, 84, 101, 130137 143, 156, 160162, 174, 190, 192, 198, 222223, 229, 231, 235239 254, 256, 270, 272274, 286287, 289291, 293294, 318, 330, 340, 347, 349, 361362, 367 380, 391, 394, 396398, 400401, 413, 416418, 428, 431432, 438, 446, 448449, 456, 461, 467, 471, 478, 481, 487489 493, 496, 501, 503504, 506, 515, 522523, 529, 533, 535, 537, 546549, 552, 556, 560, 563564, 572, 576, 581, 583, 586587 592, 595, 604, 610, 616, 618619 638, 641643, 646, 650653, 661, 664668, 673 → noch Napoca

Klausenburger Jesuitenhochschule 416418, 432

Klausenburger Universität 587, 641, 668, 673

Klein, Johann 239

Klein, Karl Kurt 677

Kleinasien 47

Kleine Entente 659, 678

Klein-Enyed (Kisenyed; Sîngătin; R) 437, 503

Kleine Walachei – Oltenien

Kleinfarken (Magyarsáros; Delenii; R) 398

Klein-Küküllő, Kom. 554, 573, 604, 608

Kleinschelken (Kisselyk; Seica Mică; R) 81, 87, 89, 136

Klein-Scheuern (Kiscsűr; Şura Mica; R) 99

Kleinschlatten (Ampelum; Zalatna, Zlatna; R) 229, 235, 265, 382, 386, 434435, 503, 577 → noch Ampelum

Klein-Talmesch (Kis-Talmács; Tălmăcel; R) 170, 227, 281

Klemens VII., Papst 244

Klingsor (Zeitschrift) 674

Klosdorf (Bethlenszentmiklós; Sînniclăuş; R) 398, 400 → noch Betelsdorf

Knesat (Knesenstuhl, „keneziatus“)143, 192195, 212

Knesen 193195, 211215, 219, 226227, 281

Kniezsa, István 147148

Koch, Robert 582

Kodály, Zoltán 593

Kodoch, Knese 194

Kodyn 98

Kogălniceanu, Mihail 536

Kőhalom → Reps

Kőhát → Kézdipolyán

Kokelburg (Küküllő, Küküllővár; Cetatea de Baltă; R) 118, 137, 143, 159160, 173174, 190, 198, 223

Köleséri, Sámuel 395397, 417, 447

Köln → Colonia Claudia Ara Agrippinensium

Koloman (Kálmán), Kg. v. Ungarn 140, 145147, 150, 159, 162, 165, 168, 173

Kolozs →Salzgrub

Kolozs, Kom. 116, 126, 174, 197199, 202203, 205, 207208, 227, 239, 437, 452, 585, 600, 642, 667

Kolozsakna → Salzgrub

Kolozspata → Patavár

Kolozsvár → Klausenburg

Kolozsvári, György 237

Kolozsvári, Márton 237

Kolozsvári, Miklós 237

Kolozsvári, Tamás 237

Kölpény (Kölpen; Kulpinovo; J) 170

Kolun (Kolun; Colun; R) 187

Komána (Kormospatak; –; Comana; R) 187→ noch Alsókomána

Komenský, Jan Amoş (Comenius) 347, 350, 356

Komitatsburgen → Gespansburgen

Komlosch (Komlós, Ugocsakomlós; Comlăuşa; R) 136

Kommunistische Partei Rumäniens 661, 676, 678

Königsboden (Fundus Regius; Királyföld) 380, 424, 438, 470, 472, 523, 541, 555, 601, 607

Königsrichter → Hermannstädter Königsrichter

Königssteig (Királyhágó; R) 173, 529, 613

Konop (–; Conop; R) 165

Konfessionsschulen 395398, 433, 583586, 683684

Konstantin I. (d. Gr.), röm. Ks. 67

Konstantin IV., byz. Ks. 9495

Konstantin VII. (Konstantinos Porphyrogennetos), byz. Ks. 109, 115, 117121, 151, 175

Konstantinopel (Byzanz; Byzantion; Constantinopolis; Stambul; Istanbul; T) 78, 8081, 8486, 9394, 100, 112115, 119121, 123, 125, 130, 140, 170, 180, 188189, 214, 224, 244, 246, 249253, 258, 266267, 270, 275, 306, 308, 310, 312314, 316, 320, 324, 328, 330332, 357358, 366, 387, 395396, 400, 417

Konvent v. Appesdorf (6. Juli 1437) 222

Köpec (–; Chepeţ; R) 134

Köpecbánya (–; Mina Chepeţ; R) 576

Kopernikus (Nicolaus Copernicus) 397, 416

Koppány, ung. Stfst. 124, 126

Koppány (Coppan) (Kom. Torda; Ø) 160

Kőprülü, Achmed, Großwesir 361, 363, 365

Kőprülü, Mechmed, Großwesir 357360

Kőprülü, Mustafa 369

Korcak 98

Korinth 62

Kormospatak → Komána

Kornis, Boldizsár 310

Kornis, Gábor 293

Kornis, Gáspár 295, 297

Kornis, Zsigmond, Gr. 400

Korond (–; Corund; R) 93

Kőrösi Csoma, Sándor 449

Köröstarján (–; Tarian; R) 134, 136

Körtvélyes → Szentmihálykörtvélyes

Kós, Károly, d.Ä. 593, 674675

Kosály (Kusaly; –; Coşeiu; R) 63

Kossuth, Ferenc 625

Kossuth, Lajos 459, 465, 480, 499, 502, 504, 508509, 511512, 514, 522, 528530, 533534, 536, 540, 542

Kosovopolje – Amselfeld

Koszta, Ştefan 432

Kosztezsd (–; Costeşti; R) 17

Kótsi Patkó, János 448

Kovachich, Márton György 431

Kovács, István 69, 83

Kovács, József 428

Kovácsi → Hegyközkovácsi

Kovacsóczy, Farkas 264265 293295

Kővár (Berkeszpataka; –; Cetate; R) 264265, 277278, 295, 374375 492

Kőváry, László 587, 592

Kövesd (Käbesch; Coveş; R) 148

Kozárvár (–; Cuzdriora; R) 162

Krajnikfalva (–; Josani; R) 136

Krakau (Kraków; P) 209, 259, 261, 264265, 270, 274, 287, 293, 297

Krassó (Krassófő, Krassóvár; Ø) 137, 143, 172, 194

Krassófő → Krassó

Krassó, Kom. 126, 165, 211, 213215, 226

Krassó-Szörény, Kom. 63, 600, 603, 642, 645

Krassóvár → Krassó

Kraszna (Krasznavár;; Crasna; R) 137, 143, 162, 276

Krászna (Szitabodza; –; Crasna; R) 76

Kraszna, Kom. 102, 145, 174, 251, 268

Krasznavár → Kraszna

Krauss, Georg 401

Kreisch (Keresd, Criş; R) 293, 398

Kreischnek, Gaspar 402

Kremnitz (Körmöcbánya; Bánska Kremnica; ČS) 575

Kreta 359

Kreutz, Gaspar 369

Kreutz (Székelykeresztúr; Cristuru Secuiesc; R) 72, 95, 99100, 106, 166

Kriegsdorf (Hadad; Hodod; R) 256, 284

Krim 356, 358

Krimkrieg 533534

Kristóffy, József 625

Kristyor (Kom. Hunyad; –; Crişcior; R) 215

Kriton, gr. Gschr. 45

Kriza, János, B. 590

Kroatien 140, 150, 359, 361363, 373, 481, 488, 495, 538539, 563, 596

Kronstadt (Brassó; Braşov; R) 8, 72, 78, 84, 93, 179, 202, 219221, 228, 230232, 238, 244246, 270, 272275, 287, 292, 298, 301302, 307, 311312, 314, 338, 348, 369, 375, 381, 384, 386, 391, 396, 398400, 402, 412414, 418, 427, 431, 450, 468469, 471, 473474 476, 483484, 492, 500, 509, 514515 523, 535, 555556, 563, 567, 571, 575578, 585586, 589590, 593, 621, 623, 636638, 664

Kronstadt, Kom. 551, 554, 571, 603, 608

Krug, Wilhelm Traugott 469

Krüger, J. G. 428

Krul, kum. Stf. 147

Krum, Khan d. Bulgaren 102

Kucsulata (–; Căciulata; Cuciulat; R) 10, 187

Kudschir (Kudzsir; Cugir; R) 103, 576

Küküllő → Kokelburg

Küküllő, Kom. 116, 197, 199, 205, 452, 544, 560

Kula (Kula; J) 165

Kulakert → Kula

Kumanenland (Kumanien; Cumania) 188, 190, 192, 200, 210

Kun, Béla 653655

Kun, Géza 592

Kun, Gotthárd 246

Kun, Kocsárd, Gr. 604

Kunágota 121

Kuncz, Aladár 674

Kungyalu 150

Kunimund, Gepidenkg. 87, 92

Kuppendorf → Grubendorf

Kursan, Kende 110, 119

Kürt 116

Kürtgyarmat 117

Kurz, Anton 473, 476, 509, 515

Kusaly → Kosály

Kutyfalva (–; Cuci; R) 87