Z

Zabola → Gebißdorf

Zaicu, Ioan 593

Zala, Kom. 119, 143

Zalavár (Mosaburg) 155

Zalmoxis (Zamolxis) 25

Zamoyski, Jan, Kanzler 260, 297

Zara (Zadar, J) 230

Zaránd (Zarándvár; –; Zărand; R) 116, 137, 142,164,172

Zaránd, Kom. 116, 269, 413, 435

Zarándvár (Ø) Zaránd

Zborowski, Jan 260

Zborowski, Samuel 260

Zeiden (Feketehalom; Codlea; R) 199

Zeikdorf (Zeykfalva; Zejkfalva; Strei; R) 72, 136, 160, 214

Zemplén (Zemplénvár; Zemplin; ČS) 155

Zemplén, Kom. 143, 251, 256

Zemplénvár → Zemplén

Zeno, byz. Ks. 84

Zentmylosfalva → Szentmiklós

Zerind, Hz. aus dem Arpadenhaus 116

Zernescht (Zernyest; Zărneşti; R) 76

Zetelaka (–; Zetea; R) 578

Zeykfalva → Zeikdorf

Zichy, Edmund, Gr. 547

Ziegler, Karl 592

Zillenmarkt (Waltenberg; Zilah; Zalău; R) 77, 270, 583, 593, 646

Zillich, Heinrich 677

Zimándújfalu (Újzimánd; –; Zimandul Nou; R) 164

Zimmermann, Franz 580

Zimony (∩ Beograd; Zemun; J) 256

Zips 248, 256

Zobur, böhmischer Krieger 111

Zollkrieg (1886–1891) 566, 568, 604

Zoloch → Szalács

Zoltán, Sohn v. Árpad 151

Zoltán (Erdőelvi; Erdeului), W. v. Sieb. (1003) 151

Zólyomi, Dávid 327331

Zólyomi, Péter 331

Zosimus, Patriarch 57

Zounuk (Zounok, Zonuk, Zonok, Szónok), Gespan 143, 151

Zounuk, ung. Comes 143

Zrínyi, Ilona 365, 367, 373

Zrínyi, Miklós, Burgkapitän v. Szigetvár (†1566) 355

Zrínyi, Miklós, Gr., Feldherr und Dichter (1620–1664) 355, 359361 364

Zrínyi, Péter, Gr. 363, 373374

Zrumeczky, Dezső 593

Zsámboki, Smaragd, W. v. Sieb. (1206) 197

Zsibó (–; Jibou; R) 375, 517

Zsidó (Zsidóvár; –; Idiora; R) 194

Zsigmond → Rákóczi, Zsigmond

Zsitvatorok (Zsitvamündung) 300, 313

Zsuk (–; Jucu; R) 208

Zürich 396