cinege

az → ugrós táncfajta sárközi változata. Szóló-, páros vagy csoportos női körtánc. Elnevezését gyakori kísérődallamának szövegéről (Hol jártál az éjjel cinegemadár…) nyerte. (→ még: csillagtánc, → háromugrós) – Irod. Katona Imre: Sárköz (Bp., 1962); Martin György–Pesovár Ernő: Determination of motive types in dance folklore (Acta Ethn., 1963. 3–4. sz.); Martin György: Motívumkutatás–Motívum rendszerezés. A sárközi-dunamenti táncok motívumkincse (Bp., 1964); Népdaltípusok (A Magyar Népzene Tára, VI., Bp., 1973).