csikorgó

két, barkás felével egymásnak fordított bőrdarab, amelyet a lányok és menyecskék a csizma talpába tétettek, hogy járás közben hangot adjon. A csikorgó szó hangutánzó tőből alakult. Első előfordulását a 15 sz. első feléből való Bécsi kódexben találjuk. – Irod. Györffy István: Viselet (A magyarság néprajza, I., Bp., 1941–43).