al-dunai székelyek

a Pancsova melletti Hertelendyfalva, Sándoregyháza (korábban Nagygyörgyfalva), Székelykeve (korábban Gyurgyevó, Rádayfalva) magyar lakói (ma Jugoszláviában). Eredetileg → bukovinai székelyek, akiket 1883-ban telepítettek társadalmi összefogással mai lakóhelyükre. Falvaik az Al-Duna árvízveszélyes lapályára épültek. Az első esztendő árvizei miatt a telepesek egy része visszatért korábbi hazájába, a többség azonban helyben maradt. Népi kultúrájuk, nyelvi elzártságuk miatt sok archaikus vonást őriztek meg. – Irod. Thomka Viktor: Egy aldunai székely község szociográfiája (Magyar Kisebbség, 1939); Oberding József György: A bukovinai magyarság településtörténeti és társadalomrajzi vázlata (Kolozsvár, 1939); Sántha Alajos: A bukovinai magyarok története (Kolozsvár, 1912); Ujváry Zoltán: Népdalok és balladák egy aldunai székely községből (Debrecen, 1968).