ablakrács

a lakóház, ritkábban gazdasági épületek (istálló, kamra, présház) ablakaiba erősített vasrácsozat, mely az erőszakos behatolástól véd. A 19. sz. első felében épített lakóházaknál az ablakrács egyszerű kovácsoltvas kereszt, a később építetteknél összetettebb rácsozatot alkalmaztak. Neve: rács, vasrács, keresztvas. Az egész magyar nyelvterületen elterjedt. A Székelyföldön a 19. sz. végén a lakóházak ablakaiban díszesen faragott farácsozatot alkalmaztak elsősorban abból a célból, hogy megakadályozzák a baromfiak házba való berepülését. Neve: ablakrostély.Irod. Horger Antal: Csíki székely ablakrácsozatok (Népr. Ért., 1902).

Fent (magyarvalkói, kalotaszegi) ablakrács, alatta és a túloldalon csíki ablakrácsok

Fent (magyarvalkói, kalotaszegi) ablakrács, alatta és a túloldalon csíki ablakrácsok

Csíki ablakrácsok


Csíki ablakrácsok