Documentatio Ethnographica

az MTA Néprajzi Kutató Csoport xerox-eljárással készült dokumentációs kiadványsorozata (1970–). Szerkeszti Bodrogi Tibor.