alkalmazott antropológia

az → antropológia elméleteinek és eredményeinek gyakorlati hasznosításával foglalkozó tudományág. Kialakulására Angliában és Amerikában került sor, ahol a gyarmati népek, ill. az indián őslakosság az → akkulturáció, a → kultúra változása során etnikai és kulturális létét veszélyeztető → dezintegráción ment keresztül, ill. ilyen folyamat bekövetkezése előre látható volt. A gyarmati rendszer felbomlása után az alkalmazott antropológia tevékenységét a kevéssé fejlett országokra terjeszti ki azzal a céllal, hogy a fejlődés során jelentkező új tendenciákat a tradicionális társadalmi-kulturális rendszer sajátosságaihoz igazítsa. Az alkalmazott antropológia vizsgálatai nyomán alakította ki az angol gyarmati közigazgatás a „közvetett uralom” gyakorlatát, amelynél a kisebb közigazgatási vagy települési egységek irányítását a helyi vezetőkön keresztül végezte és hozta létre a hatóságok számára gyakorlati útmutatással szolgáló „kormányzati antropológusok” intézményét. – Irod. Evans-Pritchard, E. E.: Applied Anthropology (Africa, 1946); Barnett, H. G.: Anthropology as an Applied Science (Human Organization, 1958).