erdélyi bútor

formai tekintetben meglehetősen egységes, díszítésére nézve igen sokrétű. Fennmaradt példányok révén kifejlődésének főbb vonásai több századra visszamenően ismertek. – 1. Az erdélyi bútor korai stílusrétegének képviselője az → ácsolt láda. Ez régebben kelengyeláda, később már csupán gabonatároló. A legutóbbi időkig számos háziiparos község lakói foglalkoztak a készítésével, a magyarokon kívül románok és cigány faragók is. Az erdélyi ácsolt ládák korai formáját azoknak a 14–16. sz.-i példányoknak az alapján ismerjük, amelyek egyes szász faluk templomerődjében, a menedékül szolgáló kamrákban őrződtek meg (innen az elterjedt „templomi láda” elnevezés). Ezek a példányok már azt a jellemző készítésmódot és felépítést mutatják, amely a későbbiekben országosan általános maradt. Díszítésük részben az ilyen ládákon szokásos vésett, mértanias ékítmény, részben pedig hivatásos festőkkel készíttetett indás mustra vagy figurális ornamentika a 14. sz.-tól terjedő → asztalosbútor hatására. A későbbi központokban kialakultak az ácsolt ládák sajátos helyi változatai. Ezek többségénél a díszítmény erősen leegyszerűsített, nagyvonalú, néha csakis egyenes vonalakból áll. Az asztalos készítésű festett ládák hatására többfelé a 19. sz. első felében geometrizált virágokkal, főleg tulipán motívumokkal díszített példányok is készültek. – 2. Az asztalosbútor a 18–19. sz.-ra jutott uralomra a parasztházakban, korai terjesztői a templomi festett famennyezeteken dolgozó asztalosok voltak. Az asztalosbútor elterjedt voltáról a jelentős számban fennmaradt emlékanyag mellett a 19. sz. első felétől leírások is vallanak. A Székelyföldet és Barcaságot a 19. sz. 3. negyedében beutazó Orbán Balázs már mindenütt színesen festett bútorral berendezett szobabelsőket talált. Az elsősorban városokban és mezővárosokban kialakult készítőközpontok egyedi, önálló stílusa és egymással fennálló kapcsolatai nagyrészt a legutóbbi időkben megélénkült kutatás nyomán váltak ismertté. Ezeknek a készítőhelyeknek a legfőbb jellemzőjük a színes → virágozás; a régies megfogalmazású, kiforrott kompozíciók az erdélyi bútor korai elnépiesedéséről vallanak. (→ még: hétfalusi csángó bútor, → kalotaszegi bútor, → székely bútor, → torockói bútor) – 3. Az asztalos készítésű erdélyi bútor hatására a házilag barkácsolt bútorfélék között kialakultak különlegesen kiképzett változatok. Ezek között figyelemre méltó a → pohárszék számos sajátos megoldású és díszítésű változata. A szerelmi ajándékként szolgáló kalotaszegi kisszékek (→ fonószék) egyedülállóan gazdag és változatos díszítésének a kialakulását is az asztalosbútor hatása indította el. Sajátos reneszánsz székformát őriztek meg és variáltak ötletesen a zsámolyszerű, deszkalábas → székek (Kalotaszeg: „guzsalyos szék”, Székelyföld: „gócalja szék”). – Irod. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból (I–VI., Pest–Bp., 1868–73); Malonyay Dezső: A magyar nép művészete (I–II., Bp., 1907–1909); ifj. Kós Károly: A vargyasi festett bútor (Kolozsvár, 1972).

1. Menyasszonyi láda (1835, Csíkdelne, v. Csík m.)

1. Menyasszonyi láda (1835, Csíkdelne, v. Csík m.)
Bp. Néprajzi Múzeum

2. Kis ácsolt láda, „kis szuszink” (Vista, v. Kolozs m., 19. sz. vége)

2. Kis ácsolt láda, „kis szuszink” (Vista, v. Kolozs m., 19. sz. vége)
Bp. Néprajzi Múzeum

3. Szék (1893, Torockó, v. Torda-Aranyos m.)

3. Szék (1893, Torockó, v. Torda-Aranyos m.)
Bp. Néprajzi Múzeum

4. Szék (19. sz. második fele, Vista v. Kolozs m.)

4. Szék (19. sz. második fele, Vista v. Kolozs m.)
Bp. Néprajzi Múzeum