Erdős Kamill (Bp., 1924–Gyula, 1962)

ciganológus, etnográfus, nyelvész. Katonatisztként francia hadifogságba került. Elsajátította az ún. kárpáti cigány és oláh cigány nyelvjárást, majd e témakörben nyelvi és néprajzi anyagot gyűjtött, így kimunkálta a hazai cigányság etnikai csoportjainak elkülönítését. Érdeklődött népi kultúránk egész területe iránt: törekedett a hitvilág, a népi társadalom, az anyagi kultúra jelenségeinek megismerésére. A cigánykutatás történetével is foglalkozott. Részlettanulmányai a Néprajzi Közlemények, Journal of the Gypsi Lore Society (Edinburgh), Études Tziganes és Psyché (Paris) c. folyóiratokban jelentek meg. – F. m. A Békés megyei cigányok. Cigánydialektusok Magyarországon (Gyula, 1959). – Irod. Dankó Imre: E. K. (Ethn., 1962).

Erdős Kamill

Erdős Kamill