Erdővidék

székelyek lakta, a Hargita DNy-i részén fekvő terület, az Olt völgye Felsőrákostól Bölönig, valamint az Oltba ömlő Kormos, Barót és Ajta-pataka vidéke. Az Erdővidék az 1876 előtti régi közigazgatási beosztásban két területre tagolódott, az Udvarhely-székhez tartozó Bardócfiúszékre és a Háromszékhez tartozó Miklósvárszékre. Nevezetes helységei: Barót, Köpecz, Nagyajta, Vargyas. (→ még: székelyek, → Székelyföld) – Irod. Ifj. Kós Károly: A vargyasi festett bútor (Kolozsvár, 1972); Kisgyörgy Zoltán: Erdővidék (Sepsiszentgyörgy, 1973).