Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn

az első mo.-i néprajzi folyóirat. Herrmann Antal szerkesztette 1887–1907 között (1890–92-ben Katona Lajossal együtt). Feladatának tartotta a mo.-i néprajzi kutatás eredményeinek idegen (német) nyelven történő ismertetését, a magyarság és a szomszédos népek összehasonlító néprajzi vizsgálatát, valamint a mo.-i cigánykutatásnak fórumot biztosítani. A tanulmányok, cikkek és adatközlések mellett rendszeresen közölt hazai folyóiratszemlét és néprajzi híreket is. Anyagának jelentős része a mo.-i nemzetiségekkel foglalkozott. Havi folyóiratnak indult, később rendszertelenül jelentek meg füzetei. 1887–1889-ben három számban látott napvilágot melléklapja, az Ethnologiai Közlemények, az első magyar nyelvű néprajzi folyóirat. Ez azonban elsősorban szervező és nem tudományos publikáló feladatot vállalt magára. Szerepe volt a → Magyar Nép rajzi Társaság megalakulásában. Lapjain jelent meg 1888-ban a Magyarországi Népvizsgáló Társaság alakítására tett javaslat.

Az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn címlapja

Az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn címlapja