almotívum

a → motívum kisebb összetevő része, amely csak a motívumon belül jellemző egység. Ilyen almotívum pl. a népmesében az, hogy a sárkánynak hány feje van, vagy hogy a balladában „selyemmel-arannyal” hímeznek ki egy kendőt. Mint ismeretes, a folklór tartalmi-szerkezeti elemei közül a motívum a legkisebb, de ez sem változatlan, gyakran nem is önálló: a változás fokozatai, a más motívumokkal való esetleges összekapcsolódás során módosuló apróbb részek alkotják az almotívumokat. Másrészt ezek a motívumok kialakulásának lépcsői, a valóság művészi elsajátításának mikrostruktúrái, azt mutatják, milyen egységig terjed ki a már körülhatárolható művészi megfogalmazás. (→ még: formula, → struktúra, → változat) – Irod. Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972).