altípus

a → típus alfaja, folklóresztétikai értelemben egyedi alkotások olyan csoportjának összessége, amelyek nem alkotnak teljes típust, vagy amelyek csupán egy típus helyi, történeti alcsoportját képezik. Az egyes változatok, egyedi alkotások és a típusok között igen sok átmeneti fokozatot tételezhetünk fel, közéjük tartozik az altípus is. Létrejöttének oka egyrészt a típusok változékonysága, másrészt az a tény, hogy a folklór korlátozott művésziségének törvényszerűsége következtében a folklór keretein belül nem alakul ki önállóan a típus. Az elterjedéseket, ill. az alkotásfolyamatokat kutató irányzatok is feltételezték egy ilyen fokozat meglétét, és ezt → verzió, → redakció néven nevezték (→ változat). – Irod. von Sydow, C. W.: Kategorien der Prosa–Volksdichtung (Selected Papers on Folklore, Copenhagen, 1948); Anyikin, V. P.: A szóbeli költői alkotás, a variáns és a verzió a folklór kollektivitás elméletének megvilágításában (Ethn., 1964); Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972).