átcsavarás

hímzőtechnika, melynek az a lényege, hogy az alapanyag egyes szálait vagy a már előzőleg az alapanyagra varrt, szálat vagy szálakat hímzőfonállal átcsavarják. A mintát az átcsavarandó, az alapul szolgáló szálak (ültések) helyzete és az átcsavarás módja alkotja. A függőleges → laposöltésekből sort varrnak úgy, hogy az öltések ugyanolyan távolságra legyenek egymástól, mint amilyen hosszúak. Ha ez az alap megvan, az első és második öltést átcsavarják felső szélüknél. Utána a második és harmadik öltést fogják át, majd ugyanígy a többit is. Az átcsavaráskor sohasem öltenek az alapanyagba. Több egymás melletti sorral felületet töltenek ki. – Irod. Ferencz Kornélia és Palotay Gertrud: Hímzőmesterség (Bp., 1940); Boser, R.–Müller, I.: Stickerei (Basel, 1969).

Átcsavarás

Átcsavarás