baráti csoport

a parasztfiatalok lokális (helyi) közösségein belül kialakult, a gyermekkortól a házasságig együttmaradó, elsősorban érzelmi kapcsolatokon alapuló közösségre utaló szakkifejezés, amelynek változékony keretei közt szabad idejük tevékenységi formáit (játék, szórakozás, udvarlás) töltik, és a család vagy a faluközösség által elvárt feladatokat (→ forrástisztítás, → kaláka stb.) végzik. A kis létszámú baráti csoportok betagozódnak a fiatalokat összefogó nagyobb, struktúrájukban zártabb, hierarchikusabb közösségekbe, mint a → gyermekbanda, → leánybanda, legénybanda. A falusi baráti csoportok minden esetben külön fiú- és leánycsoportok; szembeszökő elkülönülésük mögött azonban kapcsolataik rendezett hálózata húzódik meg. A baráti csoport a parasztfiatalok emberi-társadalmi kapcsolatainak történetileg állandó formája. Funkciója, működése társadalmi feltételeinek változásával párhuzamosan sokban módosult. Mindenekelőtt a lokális kötöttségek fellazulása és a → nemek szerinti tagozódás merev gyakorlatának oldódása, valamint a → korcsoportokra vonatkozó szigorú szokásszabályok eltűnése után jelentek meg a baráti csoportok nyitottabb alakulatai. (→ még: életkor szerinti tagozódás) – Irod. Szendrey Ákos: A társadalmi érintkezés formái (Ethn., 1937); Ruitz Izabella: A parasztifjúság társasélete a Bódva vidékén (1880–1950) (Ethn., 1965–66); Németh Imre: A népi közösségekben élő fiatalok életmódja és kultúrája (Arrabona, 1966).