barátság

két vagy több, rendszerint, de nem kizárólagosan azonos nemű ember kölcsönös rokonszenven alapuló kapcsolata, amelynek sem meghatározott célja, sem meghatározott időtartama nincs. A viszony egyik oldalát az érzelmi kötődés, másik oldalát az egymás kölcsönös támogatásából származó előnyök alkotják. Az érdek azonban nem lehet kizárólagos alapja a barátságnak, ha csak ez tartja össze a feleket, érdekazonosságuk megszűnésével a barátság felborul. A barátság megszakadására vezethet az érzelmi vonzalom megszűnése valamely vagy mindkét fél részéről, vagy az egymás kölcsönös segítségét jelentő cselekedetek elmulasztása. A barátság a magyar néprajzi irodalomban kevéssé tárgyalt társadalmi jelenség, az egyéni jellegű baráti viszony népi társadalomban kialakult formáiról, normáiról szinte egyáltalán nincsenek leírások, nagyobb figyelmet szentelt a kutatás a → baráti csoportoknak és a → korcsoportoknak. – Irod. Ruitz Izabella: A parasztifjúság társasélete a Bódva vidékén (1880– 1950) (Ethn., 1965–66); Wolf, E.: Kinship, Friendship and Patron-Client Relations in Complex Societies (The Social Anthropology of Complex Societies, szerk. Banton, M. London, 1966).