belső cseléd

háztartási munkákban segített, munkaköre a házban és az udvaron volt, ide sorolható pl. a szobalány, inas, bejáróasszony, mosónő. Belső cselédet nagygazdák, urak tartottak. (→ még: cseléd) Gazdáikkal nemegyszer bizalmasabb viszonyban voltak, mint a többi cselédek; ilyen esetekben több juttatásban is részesültek. Szolgálatuk alatt megfigyelték, átvették gazdáik szokásait, ezért a falu kulturális életében gyakran töltöttek be hangadó, közvetítő, követendő szerepet.