fehérvasárnap, mátkáló vasárnap

a → húsvét után következő vasárnap. A r. k. egyházban a → húsvéti ünnepkör lezárása. A korai kereszténységben a nagyszombaton keresztelt katekumenek ekkor vetették le a kereszteléskor felvett fehér ruhájukat. Ebből az alkalomból keresztszüleik megvendégelték, megajándékozták őket. A magyar parasztság e naphoz fűződő szokásai részben e korai keresztény szokásra utalnak. (→ még: komatálküldés) – Irod. Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza (Bp., 1938); Radó Polikárp: Az egyházi év (Bp., 1957).