Kalotaszeg (hetilap)

néprajzi érdekű hetilap. 1890–1891-ben jelent meg Bánffyhunyadon. Közművelődési, közgazdasági és társadalompolitikai cikkek mellett számos néprajzi tárgyú írást közölt. Főmunkatársa volt Herrmann Antal és Gyarmathy Zsigmondné.