félgyűrű, félkendő

meseelem. A mesehős a természetfeletti ellenfél legyőzése után elnyeri a királykisasszonyt, de vándorútját folytatnia kell. Megígéri, hogy egy év múlva visszatér. Mátkája jegyül odaadja gyűrűjének és kendőjének felét, hogy majd arról fogják egymást felismerni (Thompson Motif-Index H94. 5.). A hős távozása után álhős kényszeríti a királykisasszonyt, hogy vallja őt megszabadítójának. A királykisasszony egy darabig ellenáll, végül beleegyezik, hogy feleségül megy az álhőshöz. Lakodalmuk alatt telik le az egy év, a hős álöltözetben (→ jelmez) megjelenik és felmutatja a félgyűrűt. Felismerik, az álhőst ló farka után kötik, s a királykisasszony a valódi hős felesége lesz. A félgyűrű meseelem legtöbbször a → sárkányölő vitéz (AaTh 300) típus egyik, nálunk viszonylag ritka redakciójában fordul elő.