Fenyér

a Duna és a Lajta közötti síkvidék történeti tájneve. Tágabb környezetével együtt a korai magyar állam határvidékének magyar megszállású területe volt. A honfoglalás után a magyar településű vidék a Lajtán túl nyúlt, a folyó menti határ I. István király uralkodása alatt alakult ki. Noha a környék magyarsága az Árpád-kori német-osztrák hadak gyakori betörései miatt szinte teljesen kipusztult, helyükre korán németek (Heidenbauerek) települtek, a helynévanyag alapján világosan kibontakozik a korai magyarság jelenléte, erre vall többek közt a Lajta folyó helynév-összetételben ma is élő régi magyar neve, a Sár. Területe az I. világháború után nagyrészt Ausztria részévé vált, keleti felének Pozsony környéki szakasza 1948-tól Csehszlovákia területe.