fabíró, erdőőr, erdőpásztor

a város vagy község (falu) tisztségviselője vagy alkalmazottja, aki a helység erdejére ügyelt fel (→ bíró). Óvta a faállományt azokkal szemben, akik semmibe vették a tilalmakat, és saját hasznukra dézsmálták a közerdőt (→ közös erdő). Ilyenek voltak az erdőrontók, a prevarikátorok. Fizetése aránylag alacsony összegű pénz és természetbeni juttatás volt, de megkapta az általa kirótt bírság bizonyos hányadát. Igénybe vették becslésre is.