föld

a magyar néphit szerint kerek és lapos. Néhol úgy tudták, hogy négy sarka van. Általános hit volt, hogy a földet (ill. sarkait) állatok tartják: cethal, bivaly, ökör, medve stb. Számuk változó (egy–hét). Olykor-olykor megmozdulnak, pl. hét- vagy kilencévenként, vagy ha dongó légy szállt rájuk, ha egyik oldalukról a másikra fordulnak, ha az egyik állat a fülét megvakarja. Ilyenkor a hiedelem szerint földrengés van. Kalotaszegen úgy hitték, hogy ez hétévenként ismétlődik. Ugyanitt azt tartották, hogy az egyik állat kimúlt, ha a földrengés nagyobb károkat okozott. A földet tartó állat képzete nem magyar sajátosság, a Biblia is két állatot említ: Behemótot és Leviathánt. Az utóbbit részint elefántnak, részint cethalnak tartották. Egy angolszász irodalmi emlék Leviathant ugyancsak cethalnak véli. A képzet jól ismert a török, mongol, mandzsu – tunguz népek körében is. – Irod. Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok (II–III., Pécs, 1940).