fügemutatás

gonoszelhárító, távoltartó → gesztus, de ugyanakkor lekicsinylést, gúnyolódást, csúfolódást is kifejeztek általa. (A hüvelykujjat a behajlított mutató- és középső ujjak közé szorítják.) A magyar népi hitvilágban elsősorban → szemverés megelőzésére használták. A kettős fügemutatással védekezni lehetett a támadó kutyák ellen. A két kézzel való fügemutatás varázsló mozdulat megerősítése. A fügemutatás tulajdonképpen a genitáliák jelképes mutogatása, s mint ilyen, igen ősi bajtávoltartó mozdulat volt. Valamivel enyhébb gesztusa fügemutatás „fityiszt neked!” értelmű használata, és már 1505-ben panaszkodik egy pannonhalmi szerzetes (a bakonybéli apáthoz írt levelében), hogy gúnyolódásképpen csipiszt (fica-t) mutattak neki. Egész Európában ismert volt. – Irod. Tolnai Vilmos: Fügét mutat (Ethn., 1904); Vajkai Aurél: Adatok a Felföld népi orvoslásához (Ethn., 1937); Taylor, A.: The Sanchai Gesture (Helsinki, 1956).

Fügemutatás (általános)

Fügemutatás (általános)

Fügemutatás (általános)

Fügemutatás (általános)

Fügemutatás (általános)

Fügemutatás (általános)