kultúrtörténeti módszer

a néprajztudományba F. Gräbner által bevezetett és P. W. Schmidt, P. W. Koppers által finomított eljárás → kultúrelemek és → kultúrkomplexusok történeti kapcsolatának megállapítására és ezzel → kultúrkörök kialakítására. A kultúrtörténeti módszer lényege bizonyos kritériumok, a minőségi vagy formai, a mennyiségi, a kontinuitás és a rokonsági kritériumok alkalmazása. – Irod. Gräbner, F.: Methode der Ethnologie (Heidelberg, 1911); Schmidt, P. W.: Handbuch der Methode der kultur-historischen Ethnologie (Münster, 1937); Vajda László: A néprajztudomány kultúrtörténeti iránya és a „bécsi iskola” (Ethn., 1949); Hackel, J.: Zum heutigen Forschungsstand der historischen Ethnologie (Die Wiener Schule der Völkerkunde, Festschrift, 1956).