kumisz

az eurázsiai sztyepp állattartó népeinek kancatejből erjesztett, enyhén alkoholos itala. A magyarság honfoglalás előtti lakóhelye és életmódja alapján feltevésként többször közölték, hogy a kumisz élvezete nálunk is szokásos lehetett. Kancatej fogyasztásáról a magyaroknál csak újkori feljegyzések vannak. Ezek friss kancatej alkalmi ivását rögzítik a 19–20. sz.-ban a Sárközben és a Kiskunságon. Egyetlen esetben, a 19. sz.-ra vonatkozó emlékezeti anyag alapján valószínűsítik erjesztett kancatej fogyasztását a Sárközben, de kumisz elnevezés nélkül. A kumisz elnevezés egykori hazai használatának bizonyságaként Gyárfás István népszerűsített egy oklevélhelyet, amely azonban ezt nem bizonyítja. V. István ifjabb király 1268. évi hamis oklevele a királyi serviensek közé emel név szerint felsorolt úrbéres tárnokokat, „qui vulgariter kumis tarnuc dicuntur”. – Irod. Andrásfalvy Bertalan: A lótej erjesztése és fogyasztása Bogyiszlón (Népr. Közl., 1958).