kupáncs, csontkupáncs, boglár

kisebb emlősök (bárány, juh, nyúl, kutya) vagy nagyobb madarak csontjából, esetleg nagyobb halak gerincéből készített gyöngyszerű csontgyűrűk. Alakjuk hengeres, négyoldalú hasáb alakú, csonka kúpszerű, csillagszerűen faragott. Haránt árkolással és karcolt vonalakkal szokták díszíteni. Díszítésük egyszerű mértani formákat mutat: egymást metsző vonalakat, átlós négyszögeket. Pásztoremberek → pásztorkészségén, késtokján, erszényén a szíjak összehúzására, sorozatban alkalmazva díszítésére szolgál, vagy ugyanezeknek a tárgyaknak fölvarrt, lecsüngő dísze. – Irod. Ecsedi István: A Hortobágypuszta és élete (Debrecen, 1914); Dorogi Márton: A csont, toll, szőr, tojáshéj és trágya felhasználása a Hajdúságban és Nagykúnságban (Ethn., 1977).