locenfa

1. az Ormánságban és Szlavóniában a konyhabeli tűzhely fölé, két gerenda közé felszögezett rúd, amelyről láncra vagy fakampóra (kampósfa) függesztve lógott alá a bogrács. Egyéb elnevezései: füstfa, láncfa, lázsafa. – 2. Az Ormánság egy részén a kéményben füstölésre felaggatott húst, szalonnát tartó rúd. – Irod. Garay Ákos: Szlavóniai régi magyar faluk (Népr. Ért., 1911); Gunda Béla: A lakóház kialakulása az Ormánságban, különös tekintettel a tűzhelyek kultúrmorfológiai jelentőségére (Ethn., 1936).